Forensische Expertise, master – SSR
Cursussen / Strafrecht / Forensisch / Forensische Expertise, master

Forensische Expertise, master

Krijg zicht op de laatste ontwikkelingen binnen de verschillende afdelingen van het meest bevraagde instituut van Nederland

Het NFI is regelmatig bij (de bewijsvoering in) strafzaken betrokken. Het is dan ook van belang dat u het werk, de mogelijkheden en de werkwijze van het NFI kent. In een dag krijgt u zicht op de laatste ontwikkelingen van de onderzoeksmethodes binnen de verschillende afdelingen van het meest bevraagde instituut van Nederland.

Doel

Het geven van meer kennis en inzicht op het gebied van het forensisch technisch onderzoek, waarbij de informatie geheel is afgestemd op de behoeften van de forensisch officier van justitie. Verder heeft de bijenkomst ten doel om een netwerk op te bouwen tussen de forensisch officier van justitie en de deskundigen uit diverse deskundigheidsgebieden. Ook biedt de bijeenkomst een platvorm voor het voeren van discussie tussen de forensisch officier van justitie en de deskundigen.

Doelgroep

Deze master staat uitsluitend open voor officieren van justitie forensische opsporing en hun secretarissen. Opgave kan via het formulier op deze pagina, waarna uw aanmelding gevalideerd zal worden door de cursusmanager in overleg met het LOFO. Uw inschrijving is pas definitief nadat u een bevestiging heeft ontvangen.

Inhoud

Het is voor uw werk als forensisch officier van justitie van groot belang dat u de mogelijkheden en de werkwijze van het NFI goed kent. Tijdens deze masterbijeenkomst krijgt e extra inzicht in het werk binnen de verschillende afdelingen van NFI. De informatie is geheel afgestemd op de behoeften van de forensisch officier van justitie.

Opzet

De cursus duurt in principe 1 dag. De duur is echter afhankelijk van de opleidingsbehoefte en het vooraf afgesproken maatwerktraject.

Voorkennis

Om aan deze cursus deel te kunnen nemen, is het noodzakelijk dat Forensische expertise, basis en de aanvullende leeractiviteiten (Pathologie toxicologie, Brand en brandversnellers, Wapens en munitie en DNA-onderzoek en rapportage) zijn gevolgd, dan wel dat de daarin aangeboden kennis en vaardigheden op andere wijze is verkregen.

Bijzonderheden

Voorafgaand aan de contactbijeenkomst vindt een inventarisatie van de opleidingsbehoefte plaats door SSR/NFI. Op basis daarvan wordt door de coördinator NFI deskundigheidsbevordering in samenwerking met SSR en de landelijk voorzitter van het Lofo een maatwerkprogramma samengesteld.

Deelname

Deze leeractiviteit wordt gedurende het jaar in overleg met het landelijk platform van Forensische officieren van justitie gepland. Deelname aan deze leeractiviteit staat uitsluitend open voor deelnemers aan het landelijk platform.

Let op: deze cursus is enkel bedoeld voor Forensische officieren van justitie die zijn aangesloten bij het Landelijk Overleg Forensische Officieren (LOFO). De cursus staat ook open voor hun secretarissen. Op het moment is het aantal beschikbare aantal plekken voor deze cursus beperkter dan normaal wegens het SSR en NFI beleid conform de corona-richtlijnen. Indien er geen plekken meer beschikbaar zijn, zal voorrang gegeven worden aan de Forensische officieren van justitie boven de secretaris.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden OM: € 200,00