Bijzondere getuigen – SSR
Cursussen / Strafrecht / Getuigen / Bijzondere getuigen

Bijzondere getuigen

Leer meer over bijzondere getuigentrajecten

Vanwege de ontwikkelingen op het gebied van bijzondere getuigen en de behoefte en noodzaak om hierover met elkaar in gesprek te gaan, hebben wij deze nieuwe leeractiviteit in ons opleidingsaanbod opgenomen. Leer meer over de bijzondere getuigen zoals een anonieme getuigen of een dealgetuige.

Doel

De bijeenkomst is gericht op het vergroten van kennis en inzicht in de organisatie en het juridisch en praktisch kader met betrekking tot bijzondere getuigen. De deelnemer is hierdoor beter voorbereid en in staat zaken op het gebied van bijzondere getuigen aan te pakken en/of te beoordelen.

Doelgroep

OM: officier van justitie (in opleiding), advocaten-generaal  en senior parketsecretarissen met gerelateerde ervaring en leidinggevenden bij de politie.
Rechtspraak: Rechters (in opleiding), raadsheren, rechters-commissarissen, senior juridisch medewerkers met gerelateerde ervaring en leidinggevenden bij de politie.

Inhoud

De cursus bestaat uit twee dagdelen. Naast inleidingen wordt aandacht besteed aan discussie en bestaat ruimte voor het stellen van vragen. Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • de verschillende bijzondere getuigen (190 t/m 226g) en juridische verschillen, kluisverklaringen
  • de psychologische kant van bijzondere getuigentrajecten
  • de theoretische en praktische route van de bijzondere getuigen; van politie, naar officier van justitie naar de rechter-commissaris en de zitting
  • van bedreigd anonieme getuige naar dealgetuige

Voorkennis

De cursus is verdiepend en aanvullend bedoeld in vergelijking met de reeds bestaande cursus Criminele Inlichtingen.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 145,00 voor leden OM: € 200,00