Georganiseerde ondermijnende criminaliteit – SSR

Georganiseerde ondermijnende criminaliteit

Voormalige cursus Zwacri

 • 4
  dagdelen
 • 12
  PE-punten
 • 8
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: SRRFZWCR
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR
 • Eerste startmoment: wo. 11-12-2019

De bestrijding van georganiseerde ondermijnende criminaliteit is al geruime tijd één van de speerpunten van het Openbaar Ministerie. Met name het ondermijnende karakter van verschillende verschijningsvormen van deze categorie misdaad houdt de aanpak ervan hoog op de politieke agenda.

Integrale aanpak is van groot belang en vergt specifieke inhoudelijke kennis, vaardigheden en persoonlijke eigenschappen. Facetten die uitgebreid aan bod komen tijdens deze cursus.

Doel

Na afloop van de cursus heeft u:

 • inzicht in de verschillende verschijningsvormen van georganiseerde ondermijnende criminaliteit;
 • inzicht in de afbreukrisico’s bij de vervolging ervan;
 • kunt u de aanpak ervan beschrijven en verklaren.

Daarnaast heeft u inzicht gekregen in de wijze van prioritering/weging van onderzoeken en in de (on)mogelijkheden om zware criminaliteit beleidsmatig en in de praktijk aan te pakken. Tot slot beschikt u na afloop over de nodige handvatten om u op dit terrein persoonlijk verder te ontwikkelen.

Doelgroep

De cursus is met name gericht op de praktijk van het OM, functionerend in een complexe omgeving (recherche, rechter, verdediging, maatschappij/media en politiek).

Openbaar Ministerie: Deze leeractiviteit is bedoeld voor medewerkers vanuit werkomgeving 3 en 4 die in hun dagelijkse praktijk te maken hebben met deze complexe omgeving.

De Rechtspraak: voor rechters is de cursus vooral bedoeld als een intensieve kennismaking met de visie en het werk van het OM en de recherche op dit specifieke terrein.

Inhoud

Onderwerpen die tijdens deze leeractiviteit besproken worden.

 • De aard en structuur van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit: het huidige beeld en nieuwe inzichten en de opsporing ervan.
 • De aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit vanuit diverse perspectieven: politie en OM, met aandacht voor innovatie en programmatische aanpak.
 • Leidinggeven aan onderzoeken, met bijzondere aandacht voor afbreukrisico’s.
 • De rol van de officier van justitie in relatie tot de rechter-commissaris, de zittingsrechter en de verdediging.
 • Weegfactoren.
 • Strategische aanpak: onderzoeksfasering en projectplan in de opsporingsfase, ijkpunten en afscherming onderzoek.

 

Door middel van discussie en casusbehandeling zal de relatie met de praktijk worden gelegd. Discussieer samen met vakgenoten over bovenstaande onderwerpen en deel ervaringen tijdens deze inspirerende twee dagen.

Opzet

De cursus bestaat uit twee losse dagen, met een tussenliggende periode van een week. Daarnaast bevat de cursus ook voorbereiding. In aanloop naar de cursus ontvangt u hier nadere informatie over.

Bijzonderheden

De cursus is dit jaar gereviseerd en heeft een nieuwe insteek en titel gekregen. De cursus had voorheen de titel ‘Zwacri’.

Docenten

 • prof. dr. Edward Kleemans

  Hoogleraar zware criminaliteit en rechtshandhaving — Vrije Universiteit, Faculteit Rechtsgeleerdheid

 • mr. Koos Plooij

  Senior Officier van justitie

 • mr. Rienk de Groot

  Docent

 • mr. Koert van Damme

  Senior Officier van Justitie Landelijk Parket

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden ZM: € 255,00 voor leden OM: € 200,00

Stuur deze cursus door

 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl