Forensische gedragskunde – SSR
Cursussen / Strafrecht / Forensisch / Jeugd gezin en zeden / Forensische gedragskunde

Forensische gedragskunde

Mogelijkheden en beperkingen van gedragskundig onderzoek inclusief de interpretatie van gedragkundige rapportages

Meer en meer zijn gedragskundige onderzoeken bij de beoordeling van strafzaken een noodzaak. Om uw werk goed te kunnen doen, is het belangrijk dat u de mogelijkheden en beperkingen voor forensisch gedragskundig onderzoek kent. Ook moet u  gedragskundige rapportages van neuropsychologisch en psychologisch onderzoek goed kunt beoordelen en waarderen. In de leeractiviteit ‘Forensische gedragskunde’ worden u de benodigde kennis en vaardigheden aangereikt.

Doel

Na het volgen van de leeractiviteit heeft u meer kennis van en inzicht in de meest voorkomende geestelijke stoornissen en de verschillende maatregelen die opgelegd kunnen worden aan on- of verminderd toerekeningsvatbare daders. Verder heeft u meer kennis de werkwijze van de forensisch gedragskundige observatie en rapportage. Na het volgen van de volledige leeractiviteit bent u in staat de aangereikte kennis praktisch toe te passen in de dagelijks werkzaamheden.

Doelgroep

Rechtspraak: raadsheer, (kinder)rechter, rechter-commissaris en gerechtsjurist
Openbaar Ministerie: advocaat-generaal, (adjunct-)officier van justitie, parketsecretarissen en juridisch beleidsmedewerkers

Inhoud

Tijdens deze leeractiviteit worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • forensisch gedragskundige rapportage vanuit het neuropsychologisch en psychologisch onderzoek
  • forensisch gedragskundige rapportage; aspecten van forensische kinder- en jeugdpsychiatrie
  • rapportage & PIJ-maatregel
  • toerekeningsvatbaarheid en adviesmogelijkheden vanuit juridisch perspectief
  • enkele psychiatrische stoornissen, risicotaxatie en verlengingszaken

Opzet

De leeractiviteit bestaat uit een voorbereidingsopdracht en een (online) bijeenkomst van 1 middag. De bijeenkomst bestaat uit inleidingen, afgewisseld met casuïstiek en discussie.

Voorkennis

Enige werkervaring met forensische rapportages.

Bijzonderheden

Van de cursist wordt verwacht dat hij voorafgaand aan de cursus het studiemateriaal leest en de casuïstiek voorbereidt.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 230,00 voor leden OM: € 200,00