Interpretatie forensisch bewijs en de bewijswaardering – SSR
Cursussen / Strafrecht / Forensisch / Oordeelsvorming / Strafrechtelijk bewijs / Interpretatie forensisch bewijs en de bewijswaardering

Interpretatie forensisch bewijs en de bewijswaardering

Interpretatie en waardering van door deskundigen toegepaste onderzoeksmethoden, logica en statistiek

Het beoordelen van forensisch onderzoek en rapportages is in veel zaken aan de orde. Van jou wordt verwacht dat je de uitkomsten van een onderzoek begrijpt en dat je de deze kunt waarderen in de context van een strafzaak. Zorg dat jij de benodigde basiskennis hiervoor in huis heeft.

Doel

Het aanreiken van meer kennis en vaardigheden voor het beoordelen en waarderen van de door deskundige in hun onderzoek en rapportage toegepaste methodologie, logica en statistiek.

Doelgroep

Rechtspraak: raadsheer, rechter, rechter-commissaris en gerechtsjurist
Openbaar Ministerie: advocaat-generaal, (assisten)officier van justitie, parketsecretaris en juridisch beleidsmedewerkers

Inhoud

Tijdens deze cursus geven wij aan jou de handvatten waarmee je de door deskundigen tijdens hun onderzoek gebruikte logica en statistiek beter kunt beoordelen en waarderen in de context van de strafzaak. Hierbij wordt een vertaling gemaakt van het onderzoek van de deskundige en diens rapportage naar het gebruik van de uitkomsten van het onder in de context van de strafzaak door de magistraat.

Opzet

De leeractiviteit bestaat uit een bijeenkomst van twee aaneengesloten dagdelen.

Voorkennis

Voor het volgen van deze leeractiviteit is geen specifieke vookennis vereist. Wel wordt van de cursisten verwacht dat zij het vooraf toegezonden studiemateriaal doorlezen.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 135,00
Voor leden OM (2024): € 200,00