Bijzondere opsporingsbevoegdheden – SSR
Cursussen / Strafrecht / Informatie en opsporing / Bijzondere opsporingsbevoegdheden

Bijzondere opsporingsbevoegdheden

De (on)mogelijkheden van alle BOB-middelen nader belicht

Sinds het onderzoek van de commissie-Van Traa bijna 30 jaar geleden, is er bijzondere aandacht voor praktische toepassingsmogelijkheden van bijzondere opsporingsbevoegdheden. In deze cursus krijg je informatie over de belangrijke onderwerpen op dit gebied, de huidige stand van zaken en beoogde ontwikkelingen.

Doel

Het vergroten van de kennis van en inzicht in de praktische toepassingsmogelijkheden van bijzondere opsporingsbevoegdheden in het kader van de wet- en regelgeving BOB en de politiewetgeving.

Doelgroep

Leden zittende magistratuur, officieren van justitie, juridisch medewerkers en parketsecretarissen. De cursus staat ook open voor deelnemers vanuit de politie.

Inhoud

Tijdens de cursus wordt aandacht besteedt aan het kader wet- en regelgeving BOB, de politiewetgeving en de praktische toepassing van de opsporingsbevoegdheden: vorderen van gegevens; observatie; telecommunicatie; opnemen (vertrouwelijke) communicatie en werken onder dekmantel.

De cursus bestaat uit vijf dagdelen: twee aaneengesloten dagen, inclusief avondprogramma en overnachting. Tijdens de cursus worden inleidingen afgewisseld met discussies en de behandeling van casuïstiek.

Voorkennis

We verwachten dat je ervaring hebt op het gebied van bijzondere opsporingsbevoegdheden.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 600,00
Voor leden OM (2024): € 200,00
Voor leden OM (2025): € 200,00