Communicatie in de jeugdstrafzitting – SSR
Cursussen / Personen- en familierecht / Jeugdstrafrecht / Strafrecht / Jeugd gezin en zeden / Communicatie in de jeugdstrafzitting

Communicatie in de jeugdstrafzitting

Communicatie en effectiviteit in de jeugdstrafzitting

Hoe zorg je voor een optimale communicatie tussen jou en de jeugdige verdachte? Deze cursus geeft je handvatten voor het te voeren gesprek met de jeugdige en maakt je alert op de invloed van andere ter zitting aanwezigen.

Doel

Het doel van de cursus is het bevorderen van de communicatie, en daarmee de effectiviteit van de rechter in een jeugdstrafzitting. Dit omvat meer dan alleen het gesprek met de jeugdige verdachte, maar betreft ook de inbreng en plaats van de andere aanwezigen ter zitting: de ouders, het slachtoffer, de advocaat, de Raad voor de Kinderbescherming, jeugdreclassering, de officier van justitie.

Aan het eind van de cursusdag ga je naar huis met een aantal concrete tips voor de communicatie tijdens de zitting met de jeugdige. Daarnaast leer je van je collega’s, door onderling en met ervaringsdeskundige jongeren ervaringen uit te wisselen met betrekking tot keuzes die je maakt voor en tijdens de zitting.

NB: De cursus zal niet op alle moeilijkheden die zich tijdens een jeugdstrafzitting kunnen voordoen een antwoord geven; een jeugdstrafzitting is een complexe situatie met beperkte mogelijkheden qua communicatie.

Doelgroep

Jeugdrechters, strafrechters die adolescentenstrafrecht doen, RC’s, juridisch medewerkers, parketsecretarissen die tommi/trip zittingen doen.

Inhoud

Er is aandacht voor:

  • Handvatten vanuit de psychologie over communicatie met jeugdigen met bepaalde ontwikkelingsproblematiek;
  • De wijze waarop de jeugdige in zijn eigen proces kan worden betrokken. Dit gaat over taalgebruik, de duur van de zitting, het terugkoppelen van de inbreng van andere procesdeelnemers aan de jeugdige, enzovoort;
  • Verschillende aanpak bij diverse proceshoudingen van verdachten. Hoe kan bijvoorbeeld worden omgegaan met een zwijgende verdachte;
  • De behandeling van deskundige rapportages: uit de rapportages kan veel informatie gehaald worden met betrekking tot de aanpassing van de communicatie naar de jeugdige (bijvoorbeeld: wat is wel/niet van belang).
  • Persoonlijke verhalen van ervaringsdeskundige jongeren, die delen wat goed of juist niet werkt in het contact maken met jongeren op zitting.

Voorkennis

Van jou als deelnemer wordt enige kennis en ervaring verwacht met het behandelen van jeugdstrafrechtelijke zaken.

Bijzonderheden

De middag van deze cursusdag wordt verzorgd door Young Perspectives (YOPE): onder leiding van een trainer van YOPE krijgen de deelnemers aan de cursusdag de gelegenheid op verschillende manieren met ervaringsdeskundige jongeren in gesprek te gaan.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 385,00
Voor leden OM (2024): € 200,00