Communicatie in de jeugdstrafzitting – SSR

Communicatie in de jeugdstrafzitting

Communicatie en effectiviteit van de rechter in de jeugdstrafzitting

 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR

Hoe zorgt u voor een optimale communicatie tussen u en de jeugdige verdachte? Deze cursus geeft u handvatten voor het te voeren gesprek met de jeugdige en maakt u alert op de invloed van andere ter zitting aanwezigen.

 

Doel

Het doel van de cursus is de communicatie en effectiviteit van de rechter in een jeugdstrafzitting te bevorderen. Dit omvat meer dan alleen het gesprek met de jeugdige verdachte, maar betreft ook de inbreng en plaats van de andere aanwezigen ter zitting: de ouders, het slachtoffer, de advocaat, de Raad voor de kinderbescherming, Jeugdreclassering en de officier van justitie.

In de cursus wordt aangegeven hoe dit bereikt kan worden, o.m. door:

 • van te voren het doel van de zitting te bepalen: wat wil je bereiken met de zitting; welke elementen spelen een rol;
 • onderlinge uitwisseling van kennis en vaardigheden;
 • het oefenen van de communicatie;
 • het geven van direct toepasbare tips.

Doelgroep

Jeugdrechters, strafrechters die adolescentenstrafrecht doen, RC’s.

Inhoud

Er zal aandacht zijn voor:

 • handvatten vanuit de psychologie en communicatiewetenschappen over gesprekstechnieken in relatie tot jeugdigen met een bepaalde ontwikkelingsproblematiek;
 • de wijze waarop de jeugdige in zijn eigen proces kan worden betrokken. Dit gaat over taalgebruik, duur van de zitting, terugkoppelen van inbreng van andere procesdeelnemers aan de jeugdige enz.;
 • verschillende aanpak bij verschillende proceshoudingen van verdachten; hoe kan worden omgegaan met een zwijgende verdachte;
 • de behandeling van deskundigen rapportages. Uit de rapportages kan veel informatie gehaald worden met betrekking tot de aanpassing van de communicatie naar de jeugdige (bijvoorbeeld: wat is wel/niet van belang);
 • de rol en aandacht voor het slachtoffer/benadeelde partij. De slachtofferverklaring, de vordering benadeelde partij;
 • de inbreng van de ouders;
 • de rol van de advocaat;
 • de rol van de officier van justitie.

Voorkennis

Van de deelnemer wordt kennis en ervaring met het behandelen van jeugdstrafrechtelijke zaken verwacht.

Bijzonderheden

Tijdens de cursusdag wordt geoefend met acteurs aan de hand van casussen.

Docenten

 • mw. drs. Jannie van der Sleen

  Rechtspsycholoog/recherchepsycholoog — Kinterview, advies- en trainingsbureau

 • mw. mr. Susanne Tempel

  Rechter

deze cursus wordt gepland in het voorjaar van 2018. De datum zal binnenkort bekend worden.

Cursus bewaard
Stuur uw bewaarde cursusssen door

Maatwerk

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen over incompany- of maatwerkmogelijkheden? Neem contact op met uw opleidingscoördinator of met de SSR Servicedesk.

Sluiten