Communicatie in de jeugdstrafzitting – SSR
Cursussen / Personen- en familierecht / Jeugdstrafrecht / Strafrecht / Jeugd gezin en zeden / Communicatie in de jeugdstrafzitting

Communicatie in de jeugdstrafzitting

Communicatie en effectiviteit in de jeugdstrafzitting

Hoe zorg je voor een optimale communicatie tussen jou en de jeugdige verdachte? Deze cursus geeft je handvatten voor het te voeren gesprek met de jeugdige en maakt je alert op de invloed van andere ter zitting aanwezigen.

Doel

Het doel van de cursus is de communicatie en daarmee de effectiviteit van de rechter in een jeugdstrafzitting te bevorderen. Dit omvat meer dan alleen het gesprek met de jeugdige verdachte, maar betreft ook de inbreng en plaats van de andere aanwezigen ter zitting: de ouders, het slachtoffer, de advocaat, de Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdreclassering, de officier van justitie.

De cursus zal niet op alle moeilijkheden die zich tijdens een jeugdstrafzitting voordoen een antwoord geven. Een jeugdstrafzitting is een complexe situatie met beperkte mogelijkheden qua communicatie.

Aan het eind van de cursusdag gaat de deelnemer met een aantal concrete tips voor de communicatie tijdens de zitting naar huis. Daarnaast wordt van elkaar geleerd door ervaringen uit te wisselen met betrekking tot keuzes die je maakt voor/tijdens de zitting.

In de cursus wordt aangegeven hoe dit doel bereikt kan worden, o.m. door

 • van te voren het doel van de zitting te bepalen: wat wil je bereiken met de zitting; welke elementen spelen een rol
 • onderlinge uitwisseling van kennis en vaardigheden,
 • het oefenen van de communicatie,
 • het geven van direct toepasbare tips.

Doelgroep

Jeugdrechters, strafrechters die adolescentenstrafrecht doen, RC’s, juridisch medewerkers, parketsecretarissen die tommi/trip zittingen doen.

Inhoud

Er zal aandacht zijn voor:

 • handvatten vanuit de psychologie en communicatiewetenschappen over gesprekstechnieken in relatie tot jeugdigen met een bepaalde ontwikkelingsproblematiek;
 • de wijze waarop de jeugdige in zijn eigen proces kan worden betrokken. Dit gaat over taalgebruik, duur van de zitting, terugkoppelen van inbreng van andere procesdeelnemers aan de jeugdige enz.;
 • verschillende aanpak bij verschillende proceshoudingen van verdachten; hoe kan worden omgegaan met een zwijgende verdachte;
 • de behandeling van deskundige rapportages. Uit de rapportages kan veel informatie gehaald worden met betrekking tot de aanpassing van de communicatie naar de jeugdige (bijvoorbeeld: wat is wel/niet van belang);
 • de rol en aandacht voor het slachtoffer/benadeelde partij. De slachtofferverklaring, de vordering benadeelde partij;
 • de inbreng van de ouders;
 • de rol van de advocaat;
 • de rol van de officier van justitie.

Voorkennis

Van de deelnemer wordt enige kennis en ervaring met het behandelen van jeugdstrafrechtelijke zaken verwacht.

Bijzonderheden

Tijdens de cursusdag wordt geoefend met een acteur aan de hand van casussen.

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.