Europees Strafrecht – SSR
Cursussen / Strafrecht / Internationaal en Europees recht / Europees Strafrecht

Europees Strafrecht

De invloed van de Europese Unie op het Nederlandse straf(proces)recht

In deze cursus komt u meer te weten over de beginselen van het Uniestrafrecht en verkrijgt u een beter inzicht in de doorwerking van het Unierecht in het Nederlandse strafrecht. Daarnaast zal in de cursus specifiek aandacht worden besteed aan de drie EU kaderbesluiten met betrekking tot de overdacht tenuitvoerlegging strafvonnissen en de Terugkeerrichtlijn. De Nederlandse implementatie van deze wetgeving staat hierbij centraal.

Doel

De bijeenkomst is gericht op het vergroten van kennis en inzicht in het Europees Strafrecht.

Doelgroep

Leden zittende magistratuur, senior gerechtsjuristen, leden Openbaar Ministerie en senior parketsecretarissen.

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • de toenemende invloed van de Uniewetgever op het nationale straf(proces)recht en daarmee de dagelijkse praktijk van de strafrechter en de officier van justitie
  • de doorwerking van het recht van de Europese Unie in het nationale straf(proces)recht (rechtstreekse werking, richtlijnconforme interpretatie etc.)
  • de drie EU kaderbesluiten, te weten de overdracht van gevangenisstraffen, de overdracht van voorwaardelijke en alternatieve straffen en de overdracht van toezichtmaatregelen als alternatief voor voorlopige hechtenis
  • het inreisverbod/ongewenstverklaring en de strafbaarstelling daarvan (197 Sr): wanneer is dat mogelijk en welke stappen moeten daarvoor worden gezet

Opzet

De cursus bestaat uit één dag: twee aaneengesloten dagdelen. Naast inleidingen wordt aandacht besteed aan discussie en bestaat ruimte voor het stellen van vragen.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 75,00
Voor leden OM (2024): € 200,00