Jeugdstrafprocesrecht – SSR
Cursussen / Personen- en familierecht / Jeugdstrafrecht / Strafrecht / Jeugd gezin en zeden / Jeugdstrafprocesrecht

Jeugdstrafprocesrecht

Jeugdstrafzaken juridisch correct en efficiënt behandelen

De cursus Jeugdstrafprocesrecht zal niet meer in deze vorm worden aangeboden. Zodra de vorm bekend is, vindt u hier meer informatie daarover.

 

De wijze waarop de strafzaak van een jeugdige wordt behandeld, wijkt op bepaalde punten af van een commune strafzaak. Het is van belang op de hoogte te zijn van het jeugdstrafprocesrecht, zodat je deze zaken juridisch correct behandelt.

Na het volgen van deze verdiepende leeractiviteit kun je jeugdstrafzaken op een professionele, juridisch correcte en efficiënte manier afdoen. In deze leeractiviteit wordt tevens aandacht besteed aan lastige situaties, die tijdens de zitting kunnen voorkomen en die raken aan het procesrecht. Je leert jouw ruimte als magistraat te gebruiken, binnen de procesrechtelijke kaders.

Doel

Deze leeractiviteit draagt bij aan een professionele behandeling van jeugdstrafrechtzaken, doordat procesrechtelijke handvatten worden aangereikt om deze zaken op een professionele, effectieve en zorgvuldige wijze te behandelen.

Doelgroep

Deze verdiepende cursus is bedoeld voor raadsheren, rechters, advocaten-generaal, (adjunct-) officieren van justitie, stafjuristen, beleidsmedewerkers, juridisch medewerkers en beoordelaars/parketsecretarissen, die jeugdstrafrechtelijke zaken behandelen.

Inhoud

Deze verdiepingscursus behandelt de volgende onderwerpen:

  •  het jeugdstrafprocesrechtelijke kader (wet- en regelgeving en jurisprudentie)
  •  actuele ontwikkelingen op het gebied van het jeugdstrafprocesrecht
  •  praktijkvoorbeelden en casus met betrekking tot het jeugdstrafprocesrecht

Opzet

De leeractiviteit bestaat uit twee dagdelen contactonderwijs op één dag. Tijdens de contactdag wordt de theorie verdiepend behandeld aan de hand van een casus en praktijkvoorbeelden. Daarnaast bereiden deelnemers de training voor binnen de digitale leeromgeving MIJN SSR.

Voorkennis

Van deelnemers aan deze verdiepingstraining wordt verwacht dat zij kennis en ervaring hebben met het behandelen van jeugdstrafrechtelijke zaken.

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.