Forensische expertise, pathologie en toxicologie – SSR
Cursussen / Strafrecht / Forensisch / Medisch / Forensische expertise, pathologie en toxicologie

Forensische expertise, pathologie en toxicologie

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van pathologie en toxicologie

Forensisch bewijs speelt een steeds grotere rol in strafzaken. Verdenking van vergiftiging? Twijfel over doodsoorzaak? Zorg dat je voldoende kennis in huis heeft om te kunnen beoordelen wanneer toxicologisch of pathologisch onderzoek is aangewezen, hoe de procedure werkt en leer rapportages op het gebied van pathologie en toxicologie te beoordelen zodat je deze optimaal kunt inzetten in strafzaken.

Doel

Het geven van kennis en vaardigheden in de beoordeling en waardering van het onderzoek op het gebied van pathologie en toxicologie en de rapportages daarvan door NFI in strafzaken. Na de leeractiviteit heb je inzicht op het gebied van de huidige trends in de ontwikkeling van de toxicologie met bijzondere aandacht voor de toxicologische risico-evaluatie, onderzoeksstrategieën en rapportages. Tenslotte bent je in staat verkregen kennis praktisch toe te passen in de dagelijks werkzaamheden en beschik je over de benodigde achtergrondkennis.

Doelgroep

Rechtspraak: raadsheer, rechter, rechter-commissaris en gerechtsjurist
Openbaar Ministerie: advocaat-generaal, officier van justitie, adjunct-officier, parketsecretaris en juridisch beleidsmedewerker

Inhoud

Tijdens de leeractiviteit worden de belangrijkste en meest recente ontwikkelingen in de toxicologie door diverse specialisten toegelicht. Daarnaast komen de volgende onderwerpen tijdens de bijeenkomst aan de orde: pathologie; toxicologie en op welke wijze bevindingen in rapportages worden verwerkt en hoe de jurist deze moet interpreteren. Tevens maakt een rondleiding door het laboratorium deel uit van deze bijeenkomst (onder voorbehoud).

Opzet

De leeractiviteit bestaat uit twee aaneengesloten dagdelen hierbij worden inleidingen met ruimte voor discussie afgewisseld met de behandeling van casuïstiek. Van de deelnemers wordt een actieve deelname verwacht.

Voorkennis

Aanbevolen wordt om voorafgaand Forensische expertise, basis te volgen.

Bijzonderheden

In de leeractiviteit komen de volgende onderwerpen aan de orde: pathologie; toxicologie; rapportages. Een rondleiding door het laboratorium maakt deel uit van de bijeenkomst.

De bijeenkomst wordt gegeven bij NFI in ‘s-Gravenhage.
Om toegang te verkrijgen tot het NFI is legitimatie verplicht. Bij het ontbreken van legitimatie kan de toegang tot het NFI geweigerd worden.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 0,00
Voor leden OM (2024): € 200,00
Voor leden OM (2025): € 200,00