Forensische expertise, DNA-onderzoek en rapportage – SSR
Cursussen / Strafrecht / Forensisch / Forensische expertise, DNA-onderzoek en rapportage

Forensische expertise, DNA-onderzoek en rapportage

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van DNA-onderzoek en rapportages

Door de snelle technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren is het gebruik van DNA-profielen binnen het strafrechtelijk onderzoek enorm gegroeid. Voor een DNA-profiel is er minimaal sporenmateriaal nodig waardoor de resultaten steeds vaker tot bewijs worden gebruikt. Daarom is het goed meer te weten over de uitvoering van het onderzoek en de bruikbaarheid daarvan en jouw vaardigheid te vergroten in het juist analyseren van de rapporten.

Doel

Het verkrijgen van meer inzicht, kennis en vaardigheden in de beoordeling en waardering van het DNA-onderzoek, het High Volume Crime-onderzoek, vooronderzoek, de DNA-databank, statistiek en de rapportages door NFI in strafzaken. De leeractiviteit biedt belangrijke handvatten aan juristen bij het doorgronden van gerapporteerde resultaten en conclusies van forensisch DNA-onderzoek. Met de opgedane kennis ben je in staat om kritisch te kijken naar de betrouwbaarheid en toepasbaarheid van DNA-sporen als bewijsmateriaal.

Doelgroep

Rechtspraak: raadsheer, rechter, rechter-commissaris en gerechtsjurist
Openbaar Ministerie: advocaat-generaal, officier van justitie, adjunct-officier, parketsecretaris en juridisch beleidsmedewerker.

 

Inhoud

Forensische technisch onderzoek maakt steeds vaker deel uit van het onderzoek in een strafzaak. Om die reden worden in deze leeractiviteit de noodzakelijk onderwerpen rond DNA-onderzoek behandeld. Tijdens de bijeenkomst leer je hoe forensisch DNA-onderzoek wordt toegepast vanaf het moment van veiligstellen van sporen tot de uiteindelijke rapportage. Behalve de theoretische achtergronden ga je zelf op actieve wijze aan de slag met het analyseren van een DNA-Profiel.

Opzet

De leeractiviteit bestaat uit de voorbereiding in de vorm van een e-learning die je voorafgaand de bijeenkomst dient te doorlopen. De bijeenkomst duurt twee dagdelen en vindt plaats bij het Nederlands Forensisch Instituut te Den Haag. Tijdens de bijeenkomst worden inleidingen met ruimte voor discussie afgewisseld met de behandeling van casuïstiek. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij actief aan de cursus deelnemen.

Voorkennis

Aanbevolen wordt om voorafgaand aan deze leeractiviteit Forensische expertise, basis te volgen.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 0,00
Voor leden OM (2024): € 200,00
Voor leden OM (2025): € 200,00