Passende sancties in het jeugdstrafrecht – SSR
Cursussen / Personen- en familierecht / Jeugdstrafrecht / Strafrecht / Jeugd gezin en zeden / Passende sancties in het jeugdstrafrecht

Passende sancties in het jeugdstrafrecht

Afwegingen voor het opleggen van de PIJ-maatregel, een GBM of jeugddetentie

In het maatschappelijk debat wordt vaak gesproken over te lage straffen, ook in het geval van jeugdigen die ernstige delicten hebben begaan. Wat zijn de (zwaarste) sanctiemodaliteiten in het jeugdstrafrecht? Wanneer worden die opgelegd en wat is het effect daarvan?

De veelheid aan opties maakt dat het niet altijd eenvoudig is een keuze te maken: wanneer is welke (combinatie van) sanctie(s) aan de orde?

Doel

Na afloop van de cursus ben je in staat afgewogen en goed beargumenteerd te beslissen welke (zware) sanctie of combinatie van sancties passend is in een jeugdstrafrechtelijke zaak.

Doelgroep

Leden van de zittende en staande magistratuur (inclusief ervaren juridisch medewerkers) belast met de behandeling van MK-jeugdzaken.

Inhoud

De zwaarste sanctiemodaliteiten van het jeugdstrafrecht: de (voorwaardelijke) PIJ-maatregel, (voorwaardelijke) jeugddetentie en de GBM (gedragsbeïnvloedende maatregel) worden behandeld.

Daarnaast worden verschillende thema’s, die van belang zijn voor een afgewogen vordering van/beslissing over de zwaarste sancties in het jeugdstrafrecht behandeld:

  • de bedoelingen van de wetgever;
  • het behandelaanbod (in de JJI’s);
  • actuele wijzigingen in wetgeving (Bjj);
  • ontwikkelingspsychologie en jeugdpsychiatrie;
  • relevante beleidsontwikkelingen (zoals introductie YOUTURN en ontwikkelingen met betrekking tot de JJI’s).

Opzet

De leeractiviteit bestaat uit een deel zelfstudie via MIJN SSR en een deel contactonderwijs (vier dagdelen). Kijk hier alvast de webcolleges ter voorbereiding van de cursus: Jeugdstrafrecht: GBM en PIJ-maatregel – SSR

Voorkennis

Deze cursus bouwt voort op het leertraject ‘Jeugdrecht, basis’.

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.