Waarderen van getuigenverklaringen in strafzaken – SSR
Cursussen / Strafrecht / Getuigen / Waarderen van getuigenverklaringen in strafzaken

Waarderen van getuigenverklaringen in strafzaken

Leer getuigenverklaringen op juridisch juiste wijze waarderen

De betrouwbaarheid van getuigenverklaringen levert in strafzaken regelmatig discussie op. Als er nogal wat kanttekeningen kunnen worden gemaakt bij verkregen getuigenverklaringen, hoe gaan we daar dan mee om in onze oordeelsvorming? Hoe kunnen essentiële, feitelijke onderdelen van een getuigenverklaring worden verankerd in het juridische proces van waarheidsvinding? Het gaat hier niet alleen de juridische waardering of de juridische bruikbaarheid van de getuigenverklaring, maar met name om het inschatten van de betrouwbaarheid van de getuigenverklaring. De module heeft een zeer interactief karakter.

Doel

Deze module heeft tot doel je aan te leren hoe je getuigenverklaringen kunt beoordelen gelet op rechtspsychologische aspecten (hoe betrouwbaar is de verklaring?), hoe je een getuigenverklaring op waarde kunt schatten (is- een deel van- de verklaring bruikbaar in het proces) en hoe je (onderdelen van) getuigenverklaringen op correcte wijze kunt gebruiken in jouw motivering van het oordeel.

Doelgroep

OM: Officier van Justitie (in opleiding) en advocaten-generaal, parketsecretarissen met enige ervaring in hun vakgebied.
Rechtspraak: Rechters (in opleiding), raadsheer (in opleiding), rechter-commissarissen en gerechtsjuristen met enige ervaring in hun vakgebied.

Inhoud

De cursus bestaat uit één dag: twee aaneengesloten dagdelen. De cursus bestaat uit inleidingen afgewisseld met casuïstiek. Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

 • rechtspsychologische aspecten: de schriftelijke verklaring versus het zien van de getuige
 • de liegende getuige, de zich vergissende getuige
 • strafvorderlijke aspecten bij het gebruik van getuigenverklaringen bij de bewezenverklaring of vrijspraak (strafvorderlijke bewijskracht van getuigenbewijs art. 342-343 Sv, motiveringsplicht, tunnelvisie)
 • inschatten van de betrouwbaarheid van een getuige en van een getuigenverklaring
 • de invloed van de eigen persoon van de rechter of officier van justitie op de totstandkoming en beoordeling van de getuigenverklaring
 • omgaan met tegenstrijdige verklaringen
 • gebruiken van delen van een getuigenverklaring in de motivering van het oordeel zonder deze verklaring te denatureren of de kern van de verklaring te schaden

Voorkennis

Dit is de derde cursus in de leerlijn Getuigen. Het heeft de voorkeur deze volgorde aan te houden:

 1. Juridische context getuigenverhoor in strafzaken
 2. Getuigenverklaringen in strafzaken
 3. Waarderen van getuigenverklaringen in strafzaken
 4. Training horen van getuigen.

Er wordt van je verwacht dat je bekend bent met de getuigenprocedure. Heb je deze kennis (nog) niet of wil je deze kennis opfrissen? Maak dan gebruik van de gratis e-learning module Getuigenprocedure, zie Getuigenprocedure, e-learning – SSR

 

Bijzonderheden

Deze cursus maakt deel uit van de leerlijn getuigenverhoor. Deze cursus is de derde module uit de leerlijn getuigenverhoor.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 275,00
Voor leden OM (2024): € 200,00
Voor leden OM (2025): € 200,00