Waarderen van getuigenverklaringen in strafzaken – SSR

Waarderen van getuigenverklaringen in strafzaken

Leer getuigenverklaringen op juridisch juiste wijze waarderen

 • 2
  dagdelen
 • 6
  PE-punten
 • 7,5
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: SRRSWAGV
 • Niveau: Basis
 • Aangeboden door: SSR
 • Eerste startmoment: ma. 17-01-2022

De betrouwbaarheid van getuigenverklaringen levert in strafzaken niet zelden discussie op. Als er nogal wat kanttekeningen kunnen worden gemaakt bij verkregen getuigenverklaringen, hoe gaan we daar dan mee om in onze oordeelsvorming? Hoe kunnen essentiële, feitelijke onderdelen van een getuigenverklaring worden verankerd in het juridische proces van waarheidsvinding? Het betreft hier niet alleen de juridische waardering of de juridische bruikbaarheid van de getuigenverklaring, maar met name het kunnen inschatten van de betrouwbaarheid van de getuigenverklaring. De module heeft een zeer interactief karakter.

Doel

Deze module heeft tot doel u aan te leren hoe u getuigenverklaringen kunt beoordelen gelet op rechtspsychologische aspecten (hoe betrouwbaar is de verklaring?), hoe u een getuigenverklaring op waarde kunt schatten (is- een deel van- de verklaring bruikbaar in het proces) en hoe u (onderdelen van) getuigenverklaringen op correcte wijze kunt gebruiken in uw motivering van het oordeel.

Doelgroep

OM: Officier van Justitie (in opleiding) en advocaten-generaal, parketsecretarissen allen met enige ervaring in hun vakgebied.
Rechtspraak: Rechters (in opleiding), raadsheer (in opleiding), rechter-commissarissen en juridisch medewerkers allen met enige ervaring in hun vakgebied.

Inhoud

De cursus bestaat uit één dag: twee aaneengesloten dagdelen. De cursus bestaat uit inleidingen afgewisseld met casuïstiek. Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

 • rechtspsychologische aspecten: de schriftelijke verklaring versus het zien van de getuige
 • de liegende getuige, de zich vergissende getuige – Strafvorderlijke aspecten bij het gebruiken van getuigenverklaringen bij de bewezenverklaring of vrijspraak (strafvorderlijke bewijskracht van getuigenbewijs art. 342-343 Sv, motiveringsplicht, tunnelvisie)
 • het inschatten van de betrouwbaarheid van een getuige en van een getuigenverklaring
 • de invloed van de eigen persoon van de rechter of officier van justitie op de totstandkoming en beoordeling van de getuigenverklaring
 • het omgaan met tegenstrijdige verklaringen
 • het gebruiken van delen van een getuigenverklaring in de motivering van het oordeel zonder deze verklaring te denatureren of de kern van de verklaring te schaden

Voorkennis

Er wordt enige praktijkervaring van u verwacht, daarnaast is het volgen van module 1, juridische context getuigenverhoor in strafzaken, en module 2, Getuigenverklaringen in strafzaken, aan te bevelen voorafgaand aan deze cursus.

Bijzonderheden

Deze cursus maakt deel uit van de leerlijn getuigenverhoor. Deze cursus is de derde module uit de leerlijn getuigenverhoor.

Docenten

 • mr. Hans Pieters

  Senior Advocaat Generaal

 • prof. dr. mr. Eric Rassin

  Universitair hoofddocent

 • mr. Harry Stikkelbroeck

  Voorzitter Adviescollege Verloftoetsingen TBS

 • mevrouw Else Hendriks

  Acteur

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden OM: € 200,00

Deze cursus volgen?

 • Stuur een aanvraag ter goedkeuring door naar je opleidingscoördinator en/of leidinggevende via onderstaand formulier.
 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.