Forensische expertise, wapens en munitie – SSR
Cursussen / Strafrecht / Forensisch / Forensische expertise, wapens en munitie

Forensische expertise, wapens en munitie

Wil je meer informatie over wapens, munitie en schotresten, volg dan deze leeractiviteit

Wapens, munitie en schotresten spelen een rol bij menig strafbaar feit. Daarom is het goed om over basiskennis dienaangaande te beschikken, zodat je weet welk onderzoek kan worden uitgevoerd, welke gegevens van belang zijn en je een eventueel deskundigenrapport op dit gebied beter kunt analyseren.

Doel

Het geven van meer kennis en inzicht in de (on)mogelijkheden van het forensisch onderzoek aan wapens, munitie en schotresten in strafzaken en het begrip van de rapportages vergroten. Na afloop ben je in staat verkregen kennis praktisch toe te passen in de dagelijks werkzaamheden en beschik je over de benodigde achtergrondkennis.

Doelgroep

Rechtspraak: raadsheer, rechter, rechter-commissaris en gerechtsjurist
Openbaar Ministerie: advocaat-generaal, officier van justitie, adjunct-officier parketsecretaris en juridisch beleidsmedewerker.

Inhoud

Tijdens deze leeractiviteit komen de volgende onderwerpen aan de orde: overzicht van wapen en munitie; feit en fictie met betrekking tot het gebruik van wapens; (on)mogelijkheden in het schotrestenonderzoek; voorbeeldzaken; bezoek aan de schietbaan. Daarnaast wordt tijdens deze cursus een bezoek gebracht aan de schietbaan van het NFI, alwaar enkele proeven worden gedaan. Ook wordt tijdens de bijeenkomst een bezoek gebracht aan de wapenkluis van het NFI. Uiteraard is er ruime gelegenheid tot het stellen van vragen.

Opzet

De leeractiviteit bestaat uit twee aaneengesloten dagdelen waarbij inleidingen met ruimte voor discussie worden afgewisseld met de behandeling van casuïstiek. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij actief deelnemen.

Voorkennis

Aanbevolen wordt om voorafgaand Forensische expertise, basis te volgen.

Bijzonderheden

Let op: Deze leeractiviteit wordt afgeraden voor zwangere vrouwen vanwege potentieel schadelijke effecten op het ongeboren kind van het geluid van schieten en vrijkomende schotresten.

De bijeenkomst wordt gegeven bij het NFI in ‘s-Gravenhage.

Om toegang te verkrijgen tot het NFI is legitimatie verplicht. Bij het ontbreken van legitimatie kan de toegang tot het NFI geweigerd worden. Tijdens deze cursus wordt een bezoek gebracht aan de schietbaan van het NFI, alwaar enkele proeven worden gedaan. Ook wordt tijdens de cursus een bezoek gebracht aan de wapenkluis van het NFI.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 0,00
Voor leden OM (2024): € 200,00
Voor leden OM (2025): € 200,00