Werken onder dekmantel, basis – SSR
Cursussen / Strafrecht / Informatie en opsporing / Werken onder dekmantel, basis

Werken onder dekmantel, basis

Kom meer te weten over de (on)mogelijkheden van werken onder dekmantel, het juridisch kader en de dagelijkse praktijk

Infiltratie, stelselmatige informatie-inwinning en pseudokoop zijn vormen van werken onder dekmantel. Wanneer is dat mogelijk en effectief? Het juridische kader alsmede de actuele ontwikkelingen aan de hand van de praktijk worden tijdens deze cursus geschetst.

Doel

Basale kennis verwerven van de (on)mogelijkheden van werken onder dekmantel, het juridisch kader en de dagelijkse praktijk.

Doelgroep

Leden zittende magistratuur, leden Openbaar Ministerie en parketsecretarissen, allen voor zover zij belast zijn met ondermijnende criminaliteit en de inzet van bijzondere opsporingsbevoegdheden.

Inhoud

Tijdens de cursusdag komen de volgende onderwerpen basaal aan de orde: organisatie Werken onder dekmantel (WOD); juridisch kader; actuele ontwikkelingen; internationale aspecten en inbedding van hiervoor genoemde onderwerpen in de politie organisatie.

Voorkennis

De deelnemer heeft ervaring met rechercheonderzoeken en de inzet van bijzondere opsporingsbevoegdheden.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden OM: € 200,00