Bejegening slachtoffers ter zitting – SSR
Cursussen / Strafrecht / Slachtoffers / Bejegening slachtoffers ter zitting

Bejegening slachtoffers ter zitting

Vergroot uw kennis over slachtofferbejegening

De laatste jaren is er veel veranderd in de rol die een slachtoffer inneemt in het strafproces. De rechter komt pas met het slachtoffer in contact tijdens de zitting. Een moment waarop u ook in gesprek bent met de verdachte, de raadsman/-vrouw, de officier van justitie, mogelijk familieleden of nabestaanden van het slachtoffer en evtentueel andere procesdeelnemers. Hoe gaat u als rechter om met de aanwezigheid van het slachtoffer? Tijdens deze leeractiviteit krijgt u antwoord op de vraag welke psychologische gevolgen verlies en slachtofferschap kunnen hebben. Ook komt aan de orde welke consequenties dit mogelijk kan hebben tijdens de zitting. U gaat op zoek naar de manier waarop u als rechter in uw bejegening van het slachtoffer tijdens de zitting rekening kunt houden met slachtofferschap en de gevolgen die een delict en het strafproces voor een slachtoffer kunnen hebben. Tevens krijgt u inzicht in de verschillende wijzen van benadering van een slachtoffer en het effect van deze benadering. Daarnaast traint u vaardigheden, die u in staat stellen het slachtoffer op correcte en empathische wijze te benaderen, zonder vooruit te lopen op de uitkomst van de zaak. Op deze wijze verkrijgt u handvatten om het slachtoffer ter zitting bewust en effectief te bejegenen.

De leeractiviteit bestaat uit een deel zelfstudie via MIJN SSR (1,5 uur) en een dag contactonderwijs.

Doel

Deze cursus heeft als doel: het vergroten van het inzicht in het effect van de wijze van bejegening van slachtoffers gedurende het strafproces en het vergroten van de vaardigheid een slachtoffer in de zittingszaal op een correcte en empathische manier te bejegenen. Tevens krijgt u inzicht in de verschillende wijzen van benadering van een slachtoffer en het effect van deze benadering. Tenslotte traint u vaardigheden, die u in staat stellen het slachtoffer op correcte en empathische wijze te benaderen, zonder vooruit te lopen op de uitkomst van de zaak. Op deze wijze verkrijgt u handvatten om het slachtoffer ter zitting bewust en effectief te bejegenen.

Doelgroep

Raadsheren en rechters in het strafrecht die enige praktische ervaring hebben opgedaan of gaan opdoen met het behandelen van zaken waarbij slachtoffers tijdens de zitting aanwezig waren of zullen zijn en die in staat zijn te reflecteren op hun eigen handelen. Dit is een aanbevolen cursus voor rechters in opleiding.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen tijdens deze dag aan de orde:

  • procedurele rechtvaardigheid
  • verhalen van slachtoffers
  • vormen van hulp aan slachtoffers en nabestaanden
  • verliesverwerking
  • secundaire victimisatie
  • oefening van vaardigheden in de bejegening van slachtoffers

Voorkennis

Als voorbereiding op de contactdag dient u enkele zelfstudie opdrachten te verrichten via MIJN SSR.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 315,00