Studiebezoeken bij Europese Instellingen – SSR
Cursussen / Internationaal / Studiebezoeken bij Europese Instellingen

Studiebezoeken bij Europese Instellingen

Maak kennis met het werk, de procedures en de beslissingen van pan-Europese instellingen

Afhankelijk van de vraag vanuit het werkveld kan SSR jaarlijks een aantal gesubsidieerde plaatsen aanbieden via het European Judicial Training Network (EJTN) voor korte studiebezoeken aan Europese instanties. Een unieke kans om internationale ervaring op te doen. In 2024 worden de volgende studiebezoeken aangeboden:

  • studiebezoek aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)
  • studiebezoek aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU)
  • studiebezoek aan het Europees Openbaar Ministerie (EOM)
  • studiebezoek aan de EU-instellingen
  • studiebezoek aan het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)
  • studiebezoek aan Eurojust
  • studiebezoek aan het Max Planck Instituut voor Sociale Antropologie (MPI)

Doel

Doel van de studiebezoeken is om kennis te nemen van het werk, de procedures en de beslissingen van pan-Europese instellingen.

Doelgroep

Rechters, raadsheren, juridisch medewerkers, officieren van justitie, advocaten-generaal, parketsecretarissen en docenten werkzaam bij OM of ZM.

Inhoud

De studiebezoeken bestaan uit zowel een theoretisch als praktisch deel en vinden plaats in het Engels en in het Frans.

Via onderstaande link is meer (Engelstalige) informatie te vinden over deze studiebezoeken, duur en doelgroep. Voor deelname aan de studiebezoeken zijn een paar voorwaarden verbonden, deze vind je op de EJTN-website.

Inschrijven/selectieprocedure/vergoeding

Wil je deelnemen aan één van de Europese studiebezoeken? Schrijf je dan in via het aanmeldingsformulier op de EJTN-website. De data en uiterste inschrijfdatum voor studiebezoeken in 2025 worden binnenkort bekend gemaakt.

De selectie en uiteindelijke plaatsing wordt door het EJTN in Brussel gedaan. Van EJTN ontvang je bericht of je geselecteerd bent.

Bij een fysiek studiebezoek ontvang je van EJTN een dagvergoeding, die per instelling verschilt. Daarnaast worden reiskosten vergoed met een maximum van € 500,-. Bij deelname aan een online studiebezoek worden geen kosten vergoed.