Studiebezoeken bij Europese Instellingen – SSR

Studiebezoeken bij Europese Instellingen

Maak kennis met het werk, de procedures en de beslissingen van pan-Europese instellingen

Vakgebied(en):
  • Niveau: Verdieping
  • Aangeboden door: SSR

Afhankelijk van de vraag vanuit het werkveld kan SSR jaarlijks een aantal gesubsidieerde plaatsen aanbieden via EJTN voor korte studiebezoeken aan Europese instanties, zoals het European Court of Human Rights (EHRM), het Court of Justice of the European Union (CJEU), de Fundamental Rights Agency (FRA), Eurojust, de Hague Conference of International Law (HCCH) of bij de Europese instellingen in Brussel.

Doel

Doel van de studiebezoeken is om kennis te nemen van het werk, de procedures en de beslissingen van pan-Europese instellingen.

Doelgroep

Rechters, raadsheren, officieren van justitie, advocaten generaal en docenten werkzaam bij OM of ZM.

Inhoud

De studiebezoeken bestaan uit zowel een theoretisch als praktisch deel en vinden plaats in het Engels en in het Frans. Vanwege COVID-19 kan het zo zijn dat alsnog wordt besloten om de geplande studiebezoeken op locatie alsnog online te laten plaatsvinden. Hier wordt in een later stadium een beslissing over genomen.

  • Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, 19 en 20 oktober en 23 en 24 november in het Engels. Deze online studiebezoeken vinden plaats in de ochtend.
  • Europees Hof van Justitie in Luxemburg, 13 en 14 september (Engels), 11 en 12 oktober (Frans) en 8 en 9 november (Engels). Deze online studiebezoeken vinden plaats in de middag.
  • EU instituties in Brussel, 29 november tot en met 1 december (Engels).  Van dit studiebezoek is het nog niet duidelijk of het online of fysiek gaat plaatsvinden. Het online studiebezoek beslaat twee dagen, het fysieke studiebezoek beslaat drie dagen.
  • European Union Agency for Fundamental Rights in Wenen, 4 en 5 oktober onder voorbehoud (Engels). Dit online studiebezoek duurt 1,5 dagen.
  • Hague Conference on Private International Law (HCCH) in Den Haag, 23 en 24 september in het Engels). Van dit studiebezoek is het nog niet duidelijk of het online of fysiek gaat plaatsvinden.
  • Eurojust in Den Haag, 24 november in het Engels. Dit online studiebezoek duurt 1 dag.

U kunt zich rechtstreeks bij EJTN inschrijven via deze link tot uiterlijk 25 juni 2021, 17.00 uur. Inschrijven na deze deadline is helaas niet mogelijk.

Bijzonderheden

Van EJTN ontvangt u bij een fysiek studiebezoek een dagvergoeding die per instelling verschilt. Daarnaast worden reiskosten vergoed met een maximum van € 400,-. Bij deelname aan een online studiebezoek worden geen kosten vergoed.

Meer informatie vindt u op de website van het EJTN.

Aanmelding en plaatsing

De aanmelding verloopt via het inschrijvingsplatform van het EJTN. Het ETJN-secretariaat in Brussel verzorgt de uiteindelijke plaatsing. Voor meer informatie en om uw interesse kenbaar te maken kunt u contact opnemen met de medewerkers van SSR Internationaal via de mail.