Studiebezoeken bij Europese Instellingen – SSR

Studiebezoeken bij Europese Instellingen

Maak kennis met het werk, de procedures en de beslissingen van pan-Europese instellingen

Vakgebied(en):
  • Niveau: Verdieping
  • Aangeboden door: SSR

Afhankelijk van de vraag vanuit het werkveld kan SSR jaarlijks een aantal gesubsidieerde plaatsen aanbieden voor korte studiebezoeken aan Europese instanties, zoals het European Court of Human Rights (EHRM), het Court of Justice of the European Union (CJEU) of bij de Europese instellingen in Brussel.

Doel

Doel van de studiebezoeken is om kennis te nemen van het werk, de procedures en de beslissingen van pan-Europese instellingen.

Doelgroep

Rechters, raadsheren en officieren van justitie.

Inhoud

De studiebezoeken bestaan uit zowel een theoretisch als praktisch deel en vinden plaats in het Engels en in het Frans.

De duur van een studiebezoek is afhankelijk van de instelling:

  • hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg, duur 1,5 dagen
  • europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, duur 2,5 dagen
  • EU instituties in Brussel, duur 3 dagen
  • Eurojust in Den Haag, duur 2,5 dagen
  • European Union Agency for Fundamental Rights in Wenen, duur 2 dagen
  • International Conference on Private International Law in Den Haag, duur 1,5 dagen

Op dit moment is de inschrijving gesloten. Begin 2020 kan er weer ingeschreven worden voor de studiebezoeken in 2020.

Bijzonderheden

Van EJTN ontvangt u een dagvergoeding die per instelling verschilt. Daarnaast worden reiskosten vergoed met een maximum van € 400.

Meer informatie vindt u op de website van het EJTN.

Aanmelding en plaatsing

De aanmelding verloopt via SSR. Het ETJN-secretariaat in Brussel verzorgt de uiteindelijke plaatsing. Voor meer informatie en om uw interesse kenbaar te maken kunt u contact opnemen met de medewerkers van SSR Internationaal via deze mail.

Stuur deze cursus door

  • Voor rio's: riobureau@ssr.nl