Studiebezoeken bij Europese Instellingen – SSR

Studiebezoeken bij Europese Instellingen

Maak kennis met het werk, de procedures en de beslissingen van pan-Europese instellingen

Vakgebied(en):
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR

Afhankelijk van de vraag vanuit het werkveld kan SSR jaarlijks een aantal gesubsidieerde plaatsen aanbieden via EJTN voor korte studiebezoeken aan Europese instanties, zoals het European Court of Human Rights (ECtHR), het Court of Justice of the European Union (CJEU), de Fundamental Rights Agency (FRA), Max Planck Institute of Social Anthropology (MPI) of bij de Europese instellingen in Brussel.

Doel

Doel van de studiebezoeken is om kennis te nemen van het werk, de procedures en de beslissingen van pan-Europese instellingen.

Doelgroep

Rechters, raadsheren, juridisch medewerkers, officieren van justitie, advocaten-generaal, parketsecretarissen en docenten werkzaam bij OM of ZM.

Inhoud

De studiebezoeken bestaan uit zowel een theoretisch als praktisch deel en vinden plaats in het Engels en in het Frans. Vanwege COVID-19 kan het zo zijn dat alsnog wordt besloten om de geplande studiebezoeken op locatie alsnog online te laten plaatsvinden. Hier wordt in een later stadium een beslissing over genomen. Inschrijven kan online rechtstreeks bij EJTN tot 31 januari 2022, 18.00 uur. Meer informatie is te vinden op de website van EJTN.

Bijzonderheden

Van EJTN ontvangt u bij een fysiek studiebezoek een dagvergoeding die per instelling verschilt. Daarnaast worden reiskosten vergoed met een maximum van € 400,-. Bij deelname aan een online studiebezoek worden geen kosten vergoed. Hieronder het overzicht van soorten study visits, de data en voertaal en het aantal beschikbare plaatsen (voor heel Europa). In maart/april volgt een volgende ronde met data voor de tweede helft van 2022.

Study visit European Court of Human Rights

 • 1 en 2 maart 2022, Engels, 35 plaatsen
 • 3 en 4 mei 2022, Frans, 35 plaatsen
 • 21 en 22 juni 2022, Engels, 35 plaatsen

Study visit Court of Justice of the European Union

 • 14 en 15 maart 2022, Engels, 35 plaatsen
 • 2 en 3 mei 2022, Frans, 35 plaatsen
 • 4 en 5 juli 2022, Engels, 35 plaatsen

Study visit EU institutions

 • 25 t/m 27 april 2022, Engels, 35 plaatsen

Study visit European Union Agency for Fundamental Rights

 • 27 en 28 april 2022, Engels, 40 plaatsen

Study visit Max Planck Institute for Social Anthropology

 • 25 t/m 29 april 2022, Engels, 10 plaatsen

Aanmelding en plaatsing

De aanmelding verloopt via het inschrijvingsplatform van het EJTN. Het ETJN-secretariaat in Brussel verzorgt de uiteindelijke plaatsing.