Executeerbare vonnissen – e-learning – SSR

Executeerbare vonnissen – e-learning

Voorkom dat de tenuitvoerlegging van uw beslissing spaak loopt bij de executerende instanties

  • 1
    dagdeel
Vakgebied(en):
  • Cursuscode: SXRREXEC
  • Niveau: Basis
  • Aangeboden door: SSR
  • E-learning

Per 1 januari 2020 is de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (Wet USB) in werking getreden. Met deze wet verschuift de verantwoordelijkheid voor de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen (die door de rechter of het openbaar ministerie zijn opgelegd) van het openbaar ministerie naar de minister van Justitie en Veiligheid.

Deze verschuiving heeft een behoorlijke impact op de partners in de keten en ook, zij het in mindere mate, op de Rechtspraak. Met de inwerkingtreding van de Wet USB is het, nog meer dan voorheen, van groot belang dat strafrechtelijke beslissingen tijdig en, met het oog op een juiste en effectieve tenuitvoerlegging van de beslissing, direct helemaal goed worden geformuleerd (en geregistreerd in de processystemen).

Doel

Deze e-learning module heeft als doel u bewust te maken van het vereiste van een goede formulering. Een correcte formulering voorkomt dat de tenuitvoerlegging van de beslissing spaak loopt bij de executerende instanties.

Doelgroep

Rechters en juridisch ondersteuners strafrecht.

Inhoud

De e-learningmodule begint met een introductievideo. Vervolgens neemt u fragmenten van uitspraken door en daarbij beantwoordt u vragen of stellingen over de formulering van de rechterlijke beslissing (het dictum). Deze module bevat tevens verwijzingen naar achtergrondinformatie.

Volg direct online

Met uw MIJN SSR-account kunt u deze digitale module direct kosteloos online volgen. Beschikt u nog niet over een MIJN SSR-account, neem dan contact op met de opleidingscoördinator van uw organisatie. Hebt u geen gegevens van uw opleidingscoördinator, dan kunt u deze opvragen bij de SSR Servicedesk. Voor toegang dient u wel werkzaam te zijn binnen de Rechtspraak of het Openbaar Ministerie