Hansken voor medewerkers ZM en OM, e-learning – SSR
Cursussen / Strafrecht / Cybercrime / Hansken voor medewerkers ZM en OM, e-learning

Hansken voor medewerkers ZM en OM, e-learning

De essentiële vaardigheden voor Hansken in de dagelijkse praktijk van ZM en OM

De online opleiding Hansken voor ZM en OM is bedoeld om medewerkers van ZM en OM te voorzien van inzicht in Hansken en de essentiële kennis en vaardigheden te bieden om effectief om te gaan met Hansken in het dagelijks werk.

Doel

Na het volgen van deze e-learning heb je geleerd wat je als medewerker ZM of OM moet weten over Hansken, digitale sporen, de forensische waarborgen in Hansken en hoe de inzagefunctie voor advocaten werkt.

Doelgroep

Rechtspraak: raadsheren, rechters (in opleiding), juridisch adviseurs en gerechtsjuristen.

OM: advocaten-generaal, officieren van justitie (in opleiding) en parketsecretarissen/commissiesecretarissen.

Inhoud

In deze e-learning leer je de volgende vaardigheden/kennis/functionaliteiten te beheersen:

  • Je weet wat Hansken is.
  • Je weet hoe je met Hansken in aanraking kunt komen in je dagelijkse praktijk en welke toegevoegde waarde Hansken heeft voor ZM/OM.
  • Je weet hoe zoekmachines werken, wat digitale sporen zijn en hoe deze ontstaan.
  • Je weet, door het een keer gedaan te hebben, hoe zoeken in Hansken werkt.
  • Je begrijpt hoe geheimhouderinformatie in Hansken werkt.
  • Je weet dat digitale sporen niet altijd hoeven te kloppen. Je kent de belangrijkste aandachtspunten en valkuilen en je weet wat je kunt doen bij twijfel of ter verificatie.
  • Je begrijpt op hoofdlijnen welke forensische waarborgen in en rondom Hansken zijn geïmplementeerd. Je weet waar je de uitgebreide beschrijving kunt vinden. En je hebt antwoord op de vraag of de geladen database kan worden beïnvloed, en zo ja, wat die invloed is en hoe je deze kunt waarnemen.
  • Je hebt suggesties voor vragen die relevant kunnen zijn bij strafzaken waarbij je Hansken wilt inzetten of waarbij Hansken wordt gebruikt.
  • Je hebt inzicht in wat inzage voor advocaten inhoudt, evenals het belang en de voordelen van de inzagefunctie voor advocaten.
  • Je weet hoe Hansken up-to-date wordt gehouden en hoe u zelf up-to-date kunt blijven.

Bijzonderheden

Het doornemen van de e-learningmodule is kosteloos.

De duur van deze e-learning is ongeveer 3 uur (in eigen tempo)

Deze cursus maakt onderdeel uit van het cursusaanbod op het gebied van cyber-crime.

Volg direct online

Met je MIJN SSR-account kun je deze module direct kosteloos volgen. Heb je nog geen MIJN SSR-account, neem dan contact op met de SSR-contactpersoon van jouw organisatie. Heb je geen gegevens van de contactpersoon, dan kun je deze opvragen bij SSR Servicedesk. Voor toegang tot MIJN SSR moet je werkzaam zijn binnen de Rechtspraak of het Openbaar Ministerie.