Voorzitten meervoudige strafkamer, basis – SSR
Cursussen / Strafrecht / Materieel/ formeel strafrecht / Vaardigheden / Voorzitten meervoudige strafkamer, basis

Voorzitten meervoudige strafkamer, basis

Een cursus voor (beginnende) dagvoorzitters van de meervoudige strafkamer

Het voorzitten van een meervoudige strafkamer vereist meer dan uitsluitend juridische kennis. Naast de interactie tussen de dagvoorzitter en de procespartijen is ook de sturing van het proces tijdens de zitting van groot belang. Vergroot je kennis en vaardigheden op dit gebied.

Doel

Het verstrekken van nieuwe impulsen en concrete handvatten voor een verdergaande professionalisering met betrekking tot het voorzitten van de meervoudige strafkamer.

Doelgroep

Beginnend dagvoorzitters van de meervoudige strafkamer.

Inhoud

Tijdens de cursusbijeenkomst wordt het juridisch inhoudelijke kader voor de dagvoorzitter van de meervoudige strafkamer en de techniek van het voorzitten behandeld.

Communicatieve aspecten die naar aanleiding daarvan aan de orde komen zijn onder andere:

  • interactie dagvoorzitter – verdachte
  • interactie dagvoorzitter – overigen
  • het hanteren van onverwachte gebeurtenissen ter zitting
  • het sturen van het gesprek.Ook de aspecten van het raadkameren komen uitvoerig aan bod.

Opzet

De cursus bestaat uit vier dagdelen: twee dagen aaneengesloten. Naast inleidingen worden de deelnemers meermalen uitgenodigd om de in de eigen praktijk als cruciaal ervaren momenten / vaardigheden aan de orde te stellen. Er worden meervoudige kamerzittingen nagespeeld met medewerking van acteurs.

Voorkennis

De deelnemer moet enige ervaring (eventueel als bijzitter) hebben met de meervoudige strafkamer.

Bijzonderheden

Deze tweedaagse cursus is inclusief een avondprogramma en overnachting.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij het van tevoren toegestuurde cursusmateriaal hebben bestudeerd. Tijdens de cursus wordt geoefend aan de hand van beschikbare casuïstiek.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 1.420,00