Schriftelijk argumenteren in strafzaken – SSR
Cursussen / Strafrecht / Materieel/ formeel strafrecht / Strafvonnis / Schriftelijk argumenteren in strafzaken

Schriftelijk argumenteren in strafzaken

Module 2 van de leerlijn strafvonnis

In deze tweede module van de leerlijn strafvonnis leert u de kennis en vaardigheden die u in staat stellen een strafvonnis te schrijven met een overzichtelijke en transparante opbouw en een goede selectie van de inhoud, zodat uw gedachtegang voor de lezer goed te volgen is.

Doel

Na afloop van de cursus:

 • bent u bekend met argumentatiestructuren;
 • bent u in staat om de inzichten in deze argumentatiestructuren toe te passen om uitspraken effectief te motiveren.

Dit betekent dat u:

 • een geschreven tekst kunt omzetten in een argumentatiestructuur;
 • de valkuilen bij de presentatie van argumentatie kunt herkennen en voorkomen;
 • vanuit een argumentatiestructuur een bewijsmotivering kunt opzetten.

Doelgroep

Rechters, raadsheren, Rio’s en (senior) juridisch medewerkers, die nog geen of weinig ervaring hebben met het schrijven van strafvonnissen in meervoudige kamerzaken.

Inhoud

Deze module maakt deel uit van de leerlijn strafvonnis, die is bestemd voor beginnende schrijvers van strafvonnissen. In deze tweede module krijgt u inzicht in de wijze van beargumenteren van uw oordeel in het strafvonnis, met name ten aanzien van het onderdeel de bewijsmotivering.

Voorbereiding

Ter voorbereiding van de cursus dient u een intakeformulier in te vullen. Dat stelt de docenten in staat om de inhoud van de cursussdag zo goed mogelijk af te stemmen op de behoefte van de deelnemers. Daarnaast dient u een casus voor te bereiden. Deze casus zal tijdens de cursus besproken worden.

Voorkennis

U beschikt over een juridische opleiding op academisch-, of HBO-niveau.

Bijzonderheden

Deze module maakt deel uit van de leerlijn strafvonnis. De leerlijn bevat de volgende modulen die op elkaar aansluiten:

 1. 348/350 WvSv, het strafvonnis en Promis
 2. Schriftelijk argumenteren in strafzaken
 3. De bewijsmotivering (strafzaken)
 4. De strafmotivering
 5. Responderen op verweren
 6. Schrijfvaardigheden (stijl)

Het is verplicht om de modulen in de volgorde van de leerlijn te volgen.

Rio’s die in het strafrecht worden opgeleid, volgen uit deze leerlijn verplicht de modulen 1, 3, 4 en 5 (de schrijfvaardigheidstrainingen zijn al in de voorfase van de opleiding gevolgd).

Juridisch medewerkers volgen uit deze leerlijn verplicht de modulen 1, 3 en 5. Modulen 2, 4 en 6 zijn aanbevolen.

Vonnissen schrijven is een vaardigheid die men voornamelijk in de praktijk opdoet, terwijl in een opleiding opgedane kennis en vaardigheden het beste beklijven wanneer u dat werk in de praktijk uitvoert. Vanwege het leerrendement is het van belang dat u uw praktijkopleider betrekt bij het volgen van deze module.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 170,00