Schriftelijk argumenteren in strafzaken – SSR
Cursussen / Strafrecht / Materieel/ formeel strafrecht / Strafvonnis / Schriftelijk argumenteren in strafzaken

Schriftelijk argumenteren in strafzaken

Module 2 van de leerlijn strafvonnis

In deze tweede module van de leerlijn strafvonnis leer je de kennis en vaardigheden die je in staat stellen een strafvonnis te schrijven met een overzichtelijke en transparante opbouw en een goede selectie van de inhoud, zodat jouw gedachtegang voor de lezer goed te volgen is.

Doel

Na afloop van de cursus:

 • weet je hoe je ervoor kunt zorgen dat de boodschap van de strafrechter(s) goed overkomt bij de lezer(s) voor wie het strafvonnis bedoeld is;
 • heb je geoefend met grip krijgen op een (rommelig) betoog;
 • kun je zorgvuldig en snel in kaart brengen wat knel- of pijnpunten zijn in een specifieke zaak;
 • kun je de kern van een betoog adequaat weergeven;
 • heb je geleerd hoe uitgebreid je (nader) moet motiveren om bondig en volledig te zijn;
 • kun je zorgen voor een heldere, logisch opgebouwde motivering.

Doelgroep

Rechters, raadsheren, rio’s en gerechtsjuristen, die nog geen of weinig ervaring hebben met het schrijven van strafvonnissen in meervoudige kamerzaken.

Inhoud

Deze module maakt deel uit van de leerlijn strafvonnis, die is bestemd voor beginnende schrijvers van strafvonnissen. In deze tweede module krijg je inzicht in de wijze van beargumenteren van jouw oordeel in het strafvonnis, met name ten aanzien van het onderdeel de bewijsmotivering.

Voorbereiding

Ter voorbereiding van de cursus vragen we je een intakeformulier in te vullen. Dat stelt de docenten in staat om de inhoud van de cursusdag zo goed mogelijk af te stemmen op de behoefte van de deelnemers. Daarnaast vragen we je een casus voor te bereiden. Deze casus zal tijdens de cursusdag besproken worden.

Voorkennis

Je beschikt over een juridische opleiding op academisch-, of hbo-niveau.

Bijzonderheden

Deze module maakt deel uit van de leerlijn strafvonnis. De leerlijn bevat de volgende modulen die op elkaar aansluiten:

 1. 348/350 WvSv, het strafvonnis en Promis
 2. Schriftelijk argumenteren in strafzaken
 3. De bewijsmotivering (strafzaken)
 4. De strafmotivering
 5. Responderen op verweren
 6. Schrijfvaardigheden (stijl)

De modules van de leerlijn worden in volgorde gevolgd.

Rio’s die in het strafrecht worden opgeleid, volgen uit deze leerlijn verplicht de modulen 1, 3, 4 en 5 (de schrijfvaardigheidstrainingen zijn al in de voorfase van de opleiding gevolgd).

Gerechtsjuristen volgen uit deze leerlijn verplicht de modulen 1, 2, 3 en 5. Modulen 4 en 6 zijn aanbevolen.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 415,00