Schriftelijk argumenteren in strafzaken – SSR
Cursussen / Strafrecht / Materieel/ formeel strafrecht / Strafvonnis / Schriftelijk argumenteren in strafzaken

Schriftelijk argumenteren in strafzaken

Module 2 van de leerlijn strafvonnis

In deze tweede module van de leerlijn strafvonnis leer je de kennis en vaardigheden die je in staat stellen een strafvonnis te schrijven met een overzichtelijke en transparante opbouw en een goede selectie van de inhoud, zodat jouw gedachtegang voor de lezer goed te volgen is.

Doel

Na afloop van de cursus:

 • ben je bekend met argumentatiestructuren;
 • ben je in staat om de inzichten in deze argumentatiestructuren toe te passen om uitspraken effectief te motiveren.

Dit betekent dat je:

 • een geschreven tekst kunt omzetten in een argumentatiestructuur;
 • de valkuilen bij de presentatie van argumentatie kunt herkennen en voorkomen;
 • vanuit een argumentatiestructuur een bewijsmotivering kunt opzetten.

Doelgroep

Rechters, raadsheren, rio’s en gerechtsjuristen, die nog geen of weinig ervaring hebben met het schrijven van strafvonnissen in meervoudige kamerzaken.

Inhoud

Deze module maakt deel uit van de leerlijn strafvonnis, die is bestemd voor beginnende schrijvers van strafvonnissen. In deze tweede module krijg je inzicht in de wijze van beargumenteren van jouw oordeel in het strafvonnis, met name ten aanzien van het onderdeel de bewijsmotivering.

Voorbereiding

Ter voorbereiding van de cursus dien je een intakeformulier in te vullen. Dat stelt de docenten in staat om de inhoud van de cursusdag zo goed mogelijk af te stemmen op de behoefte van de deelnemers. Daarnaast dien je een casus voor te bereiden. Deze casus zal tijdens de cursus besproken worden.

Voorkennis

Je beschikt over een juridische opleiding op academisch-, of HBO-niveau.

Bijzonderheden

Deze module maakt deel uit van de leerlijn strafvonnis. De leerlijn bevat de volgende modulen die op elkaar aansluiten:

 1. 348/350 WvSv, het strafvonnis en Promis
 2. Schriftelijk argumenteren in strafzaken
 3. De bewijsmotivering (strafzaken)
 4. De strafmotivering
 5. Responderen op verweren
 6. Schrijfvaardigheden (stijl)

Het is verplicht om de modulen in de volgorde van de leerlijn te volgen.

Rio’s die in het strafrecht worden opgeleid, volgen uit deze leerlijn verplicht de modulen 1, 3, 4 en 5 (de schrijfvaardigheidstrainingen zijn al in de voorfase van de opleiding gevolgd).

Gerechtsjuristen volgen uit deze leerlijn verplicht de modulen 1, 3 en 5. Modulen 2, 4 en 6 zijn aanbevolen.

Vonnissen schrijven is een vaardigheid die men voornamelijk in de praktijk opdoet, terwijl in een opleiding opgedane kennis en vaardigheden het beste beklijven wanneer je dat werk in de praktijk uitvoert. Vanwege het leerrendement is het van belang dat je jouw praktijkopleider betrekt bij het volgen van deze module.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 150,00