De bewijsmotivering (strafrecht) – SSR
Cursussen / Strafrecht / Strafvonnis / De bewijsmotivering (strafrecht)

De bewijsmotivering (strafrecht)

Module 3 van de leerlijn strafvonnis

In deze derde module van de leerlijn strafvonnis leert de cursist de kennis en vaardigheden aan die hem in staat stellen om een compleet strafvonnis te schrijven dat een overzichtelijke en transparante opbouw kent, zodat de gedachtegang van de rechter voor de lezer goed te volgen is. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan het motiveren van de beslissing ten aanzien van het bewijs.

Doel

Na afloop van de cursus kan je:

 • de wettelijke bewijsregels (bewijsstelsel en -middelen) benoemen en toepassen
 • een juridisch sluitende bewijsmotivering schrijven, wat betekent dat je:
 • de bewijsmiddelen kunt selecteren die ten grondslag liggen aan een bewezenverklaring
 • de redengevende feiten en omstandigheden uit de gekozen bewijsmiddelen kunt destilleren
 • op een juiste wijze een zakelijke weergave kunt maken
 • aan de hand van de tenlastelegging een bewezenverklaring kunt opstellen door uitstrepen
 • op verschillende manieren bewijs in een vonnis opnemen.

Doelgroep

Rechters, raadsheren, rio’s, stafjuristen en gerechtsjuristen die recentelijk gestart zijn in de strafsector en nog geen of weinig ervaring hebben met het schrijven van strafvonnissen in meervoudige kamerzaken.

Inhoud

Deze cursus is bestemd voor beginnende schrijvers van strafvonnissen en richt zich met name op het onderdeel bewijs en de bewijsmotivering.

De volgende onderwerpen komen (o.a.) aan bod:

 • het wettelijk bewijsstelsel
 • waardering en selectie van bewijsmiddelen
 • (bijzondere) motiveringsvereisten;
 • weerave van het bewijs in het strafvonnis
 • verweren en uitdrukkelijk onderbouwde standpunten (basis).

Voorbereiding

Je dient voorafgaand aan de cursus de literatuur/het studiemateriaal door te nemen/te bestuderen en je wordt dringend verzocht het Intakeformulier in de digitale leeromgeving (DLO) in te vullen. Dat stelt de docenten in staat om de inhoud van de trainingsdag zo goed mogelijk af te stemmen op de behoefte van de deelnemers. Daarnaast moet je voorafgaand aan de cursus aan de hand van een casus een huiswerkopdracht inleveren.

Voorkennis

Je beschikt over een juridische opleiding op academisch-, of HBO-niveau.

Indien je rio bent of het leertraject gerechtsjurist volgt, heb je module 1 van de leerlijn strafvonnis gevolgd.

Bijzonderheden

Deze module maakt deel uit van de leerlijn strafvonnis. De leerlijn bevat de volgende modulen die op elkaar aansluiten:

 1. 348/350 WvSv, het strafvonnis en Promis
 2. Schriftelijk argumenteren in strafzaken
 3. De bewijsmotivering (strafzaken)
 4. De strafmotivering
 5. Responderen op verweren
 6. Schrijfvaardigheden (stijl)

Het is verplicht om de modulen in de volgorde van de leerlijn te volgen.

Rio’s die in het strafrecht worden opgeleid volgen uit deze leerlijn verplicht de modulen 1, 3, 4 en 5 (de schrijfvaardigheidstrainingen zijn al in de voorfase van de opleiding gevolgd).

Juridisch medewerkers volgen uit deze leerlijn verplicht modulen 1, 3 en 5. Modulen 2, 4 en 6 zijn aanbevolen.

Vonnissen schrijven is een vaardigheid die men voornamelijk in de praktijk opdoet, terwijl in een opleiding opgedane kennis en vaardigheden het beste beklijven wanneer je dat werk in de praktijk uitvoert. Vanwege het leerrendement is het van belang dat je jouw praktijkopleider betrekt bij het volgen van deze module.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 215,00