Omgaan met emoties in het strafrecht

SSR organiseert samen met het Nederlands Gesprek Centrum een middagcongres over de vraag hoe om te gaan met emoties tijdens het strafproces, op 1 oktober 2019 in Leusden. Dit congres is bestemd voor de Rechtspraak, het OM, de advocatuur en de politie.

Eind vorig jaar publiceerde Henri Beunders het boek ‘Hoeveel recht heeft emotie?’. Het boek gaat over de verandering van het recht door een veranderende samenleving. De media geven steeds meer aandacht aan emoties oproepende rechtszaken, of ze nu gaan over fatale verkeersongelukken, lustmoorden of de vrijheid van meningsuiting. En via demonstraties of sociale media bemoeien boze burgers zich steeds sterker met de manier waarop recht wordt gesproken.

Een belangrijke vraag is nu hoe om te gaan met de toename van emoties in de rechtszaal en de media. Om te proberen hierop een antwoord te vinden organiseren SSR en het Nederlands Gesprek Centrum op 1 oktober 2019 een middagcongres met uiteenlopende sprekers. Aan het einde van de middag gaan diverse prominente sprekers met elkaar in discussie over dit onderwerp.

Programma

13:00 Opening door dagvoorzitter Paul van Liempt (BNR Juridische Zaken).

13:05 De emotionalisering van het strafrecht

Wat zijn de oorzaken van emotionalisering van het strafrecht? Tot hoever zal deze trend zich voortzetten? Wat zijn de positieve en negatieve gevolgen? Hoe moet de rechtspraak hier mee omgaan? Met Henri Beunders, hoogleraar Ontwikkeling van de Publiek Opinie aan de EUR en Renée Kool, universitair hoofddocent bij de afdeling strafrecht aan de Universiteit Utrecht en rechter-plaatsvervanger.

14:15 Emoties in theorie

Wat is bekend over de rol van emoties in beslissingsprocessen? Wanneer ondersteunen ze een evenwichtige besluitvorming en wanneer vertroebelen ze die? Welke competenties moeten professionals hebben en hoe kunnen ze deze verkrijgen? Moet de inrichting van rechtszaken gewijzigd worden? Maria IJzermans promoveerde op De overtuigingskracht van emoties bij het rechterlijk oordeel, waarin ze laat zien hoe de oordeelsvorming in het recht kan verbeteren als rechters met beleid emoties toelaten. Psycholoog Lotte van Dillen doet onderzoek naar de rol van emoties in beslissingsprocessen en doet samen met psycholoog en criminoloog Gabry Vanderveen onderzoek naar de rol van gruwelijke beelden in het recht.

15:45 Emoties in praktijk

Prominente professionals brengen hun praktijkervaring in. Rechter Frank Wieland (betrokken bij proces Holleeder), officier van justitie Suzan Heij (betrokken bij de zaak Siem B.), advocaat Frederique ten Berge, journalist Saskia Belleman en Rosa Jansen, voorzitter Raad van bestuur Slachtofferhulp Nederland gaan met elkaar en het publiek in gesprek over het onderwerp.

17:00 Borrel

Bekijk de flyer voor meer informatie over de sprekers en het congres Omgaan met emoties in het strafrecht.

Aanmelden

SSR organiseert samen met het Nederlands Gesprek Centrum het congres Omgaan met emoties in het strafrecht, voor iedereen in de strafrechtketen. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar ngc@isvw.nl of door te kijken op de website www.nederlandsgesprekcentrum.nl.

Locatie

Landgoed ISVW Leusden
Dodeweg 8
3832 RD Leusden

Kosten

Kosten voor het congres, inclusief borrel: 220,- (het NGC berekent geen btw). U kunt zich hier aanmelden. Na aanmelding krijgt u de toegangskaart en de factuur per e-mail toegezonden. U kunt er ook voor kiezen om achteraf betalen. Vergeet niet om uw toegangskaart uitgeprint mee te nemen naar het congres.

Back to overview