Meillo-lezing 2018 – SSR

Meillo-lezing 2018

Passie voor het recht! Dit jaar staan daarbij de rechten van kinderen centraal

  • 4
    oktober
  • Locatie: De Rode Hoed
  • Tijden: 15:30 t/m 19:00
  • Type: Evenement

Een derde van de wereldbevolking is kind. Het leven van kinderen is kwetsbaar want kinderen lopen eerder de kans om te worden uitgebuit of ziek te worden. Daarom is hun bescherming van wezenlijk belang. Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (in 2019 dertig jaar geleden) is aanvaard door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en omvat 54 artikelen waarin de rechten van kinderen ongeacht hun afkomst en levensplek zijn vastgelegd. Bijvoorbeeld het recht op onderwijs, gezondheidszorg en een veilige plek om te wonen en te spelen. Maar ook het recht op bescherming tegen mishandeling, kinderarbeid, de gevolgen van oorlog en seksuele uitbuiting. Het verdrag omvat alle terreinen waarop het leven van een kind zich afspeelt. Het Kinderrechtenverdrag is juridisch bindend.

Nederland is een rijk en welvarend land en de meeste dingen zijn hier goed geregeld voor kinderen. Toch geldt dit helaas nog niet voor alle kinderen want één op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Ook in Nederland zijn kinderen slachtoffer van mishandeling, misbruik en verwaarlozing. En veel kinderen worden jaarlijks betrokken bij (v)echtscheidingen. En wat te denken van vluchtelingenkinderen die in asielzoekerscentra wonen? En van jonge kwetsbare volwassenen die geacht worden volledig voor zichzelf te kunnen zorgen? Kortom: ook in Nederland zijn er kinderen voor wie het belangrijk is dat hun rechten beschermd worden. Kinderrechten zijn tenslotte essentieel voor een rechtvaardige samenleving.

Sprekers Meillo-lezing 2018

De achtste SSR Meillo-lezing zet sprekers centraal die een passie hebben voor – en hoeders zijn van – de rechten van het kind:

  • prof. dr. Pauline Meurs (hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg Erasmus universiteit Rotterdam / voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving);
  • mr. Johan Visser (teamvoorzitter Familie rechtbank Den Haag);
  • mr. Deirdre Klijn (familierechter rechtbank Groningen);
  • Aloys van Rest (directeur Defence for Children).

Achtergrond

In 2011 is de Meillo-lezing door SSR in het leven geroepen rondom het centrale thema ‘Passie voor het recht’. De lezing is vernoemd naar mr. Eva Meillo, een voormalig raio en een gepassioneerd officier van justitie die in 2008 overleed. SSR vraagt met deze jaarlijkse lezing aandacht van het brede publiek voor de betekenis van de ‘passie en gedrevenheid voor het recht’, die veel magistraten en andere hoeders van het recht elke dag weer weten op te brengen.

Mr. Eva Meillo prijs

Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt tijdens de lezing. De Mr. Eva Meillo stichting vraagt, door de toekenning van een jaarlijkse prijs die wisselend een penning of een geldbedrag is, aandacht voor een project dat de verbondenheid van de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie met de samenleving aantoont. Of voor een persoon/groep die door een journalistieke uiting het werk van het Openbaar Ministerie inzichtelijk maakt.

Aanmelden Meillo-lezing

De Meillo-lezing vindt dit jaar wederom plaats van 15.30 tot 19.00 uur in de Rode Hoed te Amsterdam (inloop 15.00 tot 15.30 uur, borrel van 18.00 tot 19.00 uur). Iedereen die geïnteresseerd is in recht, rechtspraak en kinderrechten is op 4 oktober 2018 van harte welkom. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar events@ssr.nl. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Back to overview