Klachtenformulier – SSR

Heeft u een opmerking, vraag of klacht over SSR — denk aan gedragingen van (een medewerker van) SSR, een aan SSR verbonden of door SSR ingeschakelde persoon/organisatie — dan kunt u deze voorleggen aan de SSR Servicedesk. Komt u er met de servicedesk en/of de desbetreffende medewerker niet uit of wordt er geen aanvaardbare oplossing voor uw klacht gevonden, dan kunt u via dit formulier een formele klacht indienen bij het College van Bestuur van SSR.

  • Beschrijf hier uw klacht, wat er is gebeurd en wie en/of welke afdeling het betreft.
  • Vergeet niet om informatie die van belang kan zijn voor de afhandeling van de klacht, denk aan correspondentie over de kwestie, mee te sturen.
    Max. file size: 32 MB.