Docent strafrecht – SSR

OM-docenten voor leeractiviteiten voor Permanente Educatie en de initiële OM-opleidingen

 

SSR organiseert jaarlijks veel leeractiviteiten in het kader van de scholing en bijscholing van OM-medewerkers. Dit kan niet zonder de hulp van ervaren OM-collega’s die als geen ander de theorie én de toepassing hiervan in de praktijk kunnen overbrengen.

Voor de onderstaande onderwerpen/cursussen zijn wij op zoek naar OM-collega’s die bij voorkeur al geruime tijd werkzaam zijn binnen het OM of die beschikken over ruime kennis en/of recente ervaring met (één van) deze onderwerpen en hierover willen doceren:

 • 348-350
 • tenlasteleggingstechniek
 • opzet & schuld, deelnemingsvormen en onvoltooide delicten
 • strafrechtelijk Bewijs
 • verweren in het strafrecht
 • getuigenprocedure
 • Capita Selecta / VVC
 • beleid en strategie
 • BOB
 • diverse forensische onderwerpen
 • administratie

Daarnaast zijn wij ook op zoek naar OM-docenten voor een groot aantal andere titels uit het cursusaanbod van SSR, met name ter versterking van de bestaande docentenpoules. Voor de titels die met name worden gegeven in de initiële opleidingen (voor interventiejuristen, trainees, adjunct-officieren en het eerste deel van de opleiding voor de oio’s) zoeken we collega’s met ruime ervaring binnen de interventie-omgeving of het CVOM.

Voor de titels in de Permanente Educatie (voor de meer ervaren collega’s, en volgende delen van de oio-opleiding) zoeken we collega’s die werkzaam zijn binnen de andere werkomgevingen: onderzoek, ondermijning, B&S, uiteraard ook het Ressortsparket en niet te vergeten de Administratie. De genoemde onderwerpen worden veelal op verschillende niveaus aangeboden (basis, verdieping, master), dus vanuit alle werkomgevingen zijn docenten welkom!

De gevraagde inzet wisselt per onderwerp (van één uitvoering per jaar tot één of meer per maand) en zal onderwerp van bespreking zijn.

Jouw uitdaging

OM en SSR hanteren de leerfilosofie dat alle leeronderdelen een sterke verbinding hebben met de dagelijkse werkpraktijk van de deelnemers. Daarbij heeft de docent vooral de rol van richtinggevende en inspirerende begeleider – meer dan een rol als informerende en instruerende docent.

Je draagt opleiden en kennis overdragen een zeer warm hart toe en wilt je eigen praktijkervaring daartoe inzetten. Je bent gedreven om een wezenlijke bijdrage te leveren aan kwaliteitsontwikkeling en -verbetering  binnen de rechterlijke organisatie en aan de professionele ontwikkeling van (nieuwe) collega’s. Je bent bereid de actuele onderwijskundige inzichten en de leerfilosofie van het OM en SSR toe te passen.

Ervaring met opleiden en doceren is een pre. Deze ervaring hoeft overigens niet binnen het Openbaar Ministerie of SSR te zijn opgedaan.

Organisatie-informatie:

Studiecentrum Rechtspleging – Werken bij de Rechtspraak

SSR verzorgt ook voor docenten regelmatig trainingen, o.a. op het gebied van online-lesgeven en onderwijskundige inzichten.

Inlichtingen

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen door een mail te sturen naar WervingSSR@ssr.nl of bel naar 088 361 3213.

Sollicitatiewijze

Je sollicitatiebrief, voorzien van een CV, dient o.v.v. ‘Docent strafrecht SSR’ te worden gemaild naar WervingSSR@ssr.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.