Europees bestuursrecht – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Algemeen / Internationaal en Europees recht / Europees bestuursrecht

Europees bestuursrecht

De invloed van het Europese recht op het bestuursrecht

De invloed van het Europese recht op het nationale recht wordt steeds groter, ook in het bestuursrecht. Maak je het Europese recht eigen. De doorwerking van het Europese recht en de invloed daarvan op bestuursrechtelijke leerstukken staat centraal.

Doel

Na afloop van de cursus heb je kennis van de actuele ontwikkeling in het Europese bestuursrecht en is het inzicht in enkele belangrijke thema’s verdiept.

Doelgroep

De cursus staat open voor rechters, rio’s, stafjuristen en gerechtsjuristen.

Inhoud

De cursus is gericht op de invloed van het Europese recht op het Nederlandse bestuursrecht. Behalve aan de doorwerking van het Europese recht in het bestuursrecht, wordt aandacht besteed aan de Europese invloed op de rechtsbescherming en de beginselen van behoorlijk bestuur.

Opzet

De cursus bestaat uit een dagdeel. Inleidingen worden afgewisseld met vragen en discussie, aan de hand van cases en stellingen.

Voorkennis

Je wordt geadviseerd de cursus EU en haar invloed op het Nederlandse rechtssysteem te hebben gevolgd of je de inhoud daarvan op een andere wijze te hebben eigen gemaakt. In de Videobibliotheek in MIJN SSR bevinden zich een aantal webcolleges over de basisbegrippen van het Europese recht. Met een inlogaccount voor MIJN SSR heb je vrij toegang tot deze webcolleges.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 150,00