Hoger beroep in civiele zaken – SSR
Cursussen / Civiel recht / Procesrecht / Hoger beroep in civiele zaken

Hoger beroep in civiele zaken

Een verdieping op de basisbeginselen van het hoger beroep

Tegen welke civiele uitspraken staat hoger beroep open? Hoe verloopt de procedure? En wat is de (devolutieve) werking van het appel? In deze cursus verwerf je verdiepende kennis over (de basisbeginselen van) het hoger beroep.

Doel

Het verwerven van inzicht in de wijze van procederen in hoger beroep, zowel in dagvaardings- als in rekestzaken.

Doelgroep

Raadsheren, raadsheren in opleiding, sectoroverstappers, stafjuristen en gerechtsjuristen.

Inhoud

Centraal staat de appeltechniek, zowel bij de dagvaardings- als bij de verzoekschriftprocedure.
De volgende onderwerpen komen daarbij aan de orde:

 • plaats en functie van het hoger beroep, uitgangspunten
 • bevoegdheid en ontvankelijkheid (internationale rechtsmacht, absolute en relatieve competentie, appellabiliteit, termijnen, samenloop met andere rechtsmiddelen)
 • eindbeslissing, tussenvonnis en deelvonnis, tussentijds appel
 • partijcomplicaties
 • principaal en incidenteel appel
 • grieven(stelsel)
 • tweeconclusieregel
 • devolutieve werking
 • bewijskwesties
 • ambtshalve toetsing in hoger beroep
 • pleidooi, mondelinge behandeling in hoger beroep, onmiddellijkheidsbeginsel.

Opzet

De cursus bestaat uit twee keer één dagdeel contactonderwijs. Om deel te kunnen nemen aan deze verdiepende cursus dien je de e-learning Hoger beroep in civiele zaken  gevolgd te hebben. Eén deel van de e-learning (i.c. de webcolleges 1 t/m 10) vóór aanvang van contactbijeenkomst 1 en het tweede deel (i.c. webcolleges 11 t/m 19) vóór aanvang van praktijkbijeenkomst 2. Je dient de e-learning afgesloten te hebben (incl. de eindtoets) vóór aanvang van praktijkbijeenkomst 2. Naast de e-learning wordt je gevraagd delen uit een boek te bestuderen en een aantal casus gelezen te hebben. Tijdens de cursus zal – voortbouwend op het studiemateriaal – de stof worden behandeld aan de hand van per deelonderwerp gegroepeerde casusposities.

Voorkennis

Van de raadsheren wordt verwacht dat zij als appelrechter (gaan) functioneren, maar daarin weinig of geen ervaring hebben. Van de deelnemende juridisch adviseurs en gerechtsjuristen wordt verwacht dat zij in de dagelijkse praktijk werkzaam zijn met de materie.

Om deel te kunnen nemen aan deze verdiepende cursus dien je de e-learning Hoger beroep in civiele zaken  gevolgd te hebben. Eén deel van de e-learning (i.c. de webcolleges 1 t/m 10) vóór aanvang van contactbijeenkomst 1 en het tweede deel (i.c. de webcolleges 11 t/m 19) vóór aanvang van praktijkbijeenkomst 2. Je dient de e-learning afgesloten te hebben (incl. de eindtoets) vóór aanvang van praktijkbijeenkomst 2. Je kunt de e-learning direct en kosteloos volgen via MIJN SSR.

Bijzonderheden

Deze cursus wordt tweemaal per jaar aangeboden.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 150,00