Afstamming, adoptie, namen en akten – 1: afstamming – SSR
Cursussen / Personen- en familierecht / Internationaal en Europees recht / Afstamming, adoptie, namen en akten - 1: afstamming

Afstamming, adoptie, namen en akten – 1: afstamming

Afstamming

Een goede basiskennis van afstamming is voor rechters en gerechtsjuristen in het familierecht essentieel, omdat dit recht tot verschillende ingrijpende rechtsgevolgen leidt.

Het Nederlandse afstammingsrecht werd in de afgelopen jaren steeds ingewikkelder. Niet alleen door verschillende wettelijke aanpassingen zoals de Wet lesbisch ouderschap, maar ook door nieuwe bevruchtingstechnieken en draagmoederschap. Deze ontwikkelingen hebben zijn weerslag op de rechtspraktijk en maken uitspraken van rechters ook steeds complexer van aard.

 

Deze cursus is onderdeel van de leerlijn Afstamming, adoptie, namen en akten.

Hierin zijn onderstaande cursussen opgenomen.

Basis:

Deel 1: Afstamming (CRZSADAF)

Deel 2: Adoptie (CRZSILAD)

Deel 3: Namenrecht (CRZSNARE)

Deel 4: Akten, burgerlijke stand en BRP (CRZSABSB)

Verdieping:

Afstamming, adoptie, namen en akten, verdieping (CRZSVFAS)
Afstamming, adoptie, namen en akten, actualiteiten (CRZSB1AC) (in ontwikkeling)
Afstamming, adoptie, namen en akten, masterclass (CRZSB1MA) (in ontwikkeling).

De volgorde hierboven wordt aanbevolen, maar is niet verplicht.

Doel

Na deze cursus kun je de ontstaanswijzen van juridisch ouderschap en de verschillende rechtsgevolgen daarvan onderscheiden.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor rechters, raadsheren en gerechtsjuristen.

Inhoud

Tijdens de cursus gaan we in op de volgende onderwerpen:

  • rechten kind, toetsing rechter
  • de wetteksten met betrekking tot afstamming (boek 1 en boek 10)
  • IPR (waaronder botsing Nederlandse rechtsorde en Boek 10)
  • internationale verdragen (waaronder Haags adoptieverdrag, IVRK, EVRM)
  • juridisch ouderschap (algemeen, vaststelling, aantasting)
  • wet lesbisch ouderschap
  • erkenning van buitenlandse rechtsfeiten
  • positie kinderen 12+
  • taak bijzondere curator in afstammings- en adoptiezaken (1:212 BW)
  • actuele jurisprudentie.

Opzet en werkwijze

De cursus bestaat uit twee dagdelen contactonderwijs op één dag. Daarnaast bereid je als deelnemer de cursus voor in MIJN SSR.

We gebruiken casuïstiek om vraagstukken te behandelen.

Voorkennis

Om te kunnen deelnemen aan deze cursus heb je basiskennis nodig van het familierecht en van het IPR.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 160,00