Hoger beroep in civiele zaken – e-learning – SSR
Cursussen / Civiel recht / Procesrecht / Hoger beroep in civiele zaken - e-learning

Hoger beroep in civiele zaken – e-learning

De basisbeginselen van het hoger beroep

Tegen welke civiele uitspraken staat hoger beroep open? Hoe verloopt die procedure? En wat is de (devolutieve) werking van het appel?

In deze e-learning verwerf je kennis over de basisbeginselen van het hoger beroep. Het procesrecht inzake het hoger beroep wordt in 19 webcolleges aangeboden via MIJN SSR. Na een introductie op het onderwerp (plaats en functie van het hoger beroep) wordt daarna in 18 webcolleges ingegaan op diverse aspecten rond het hoger beroep in civiele zaken.

Deze webcolleges vormen een goede basis(kennis) voor iedereen die met deze materie te maken heeft. Daarnaast vormt de e-learning en de door jou opgedane praktijkervaring een mooie basis voor de contactbijeenkomst Hoger beroep in civiele zaken (waarvoor je je afzonderlijk dient in te schrijven) waarin door de docenten, samen met jou en je medecursisten een verdieping op de materie wordt aangebracht in kennis en toepassing. Dit door het bespreken van jurisprudentie en casuïstiek met ruimte voor discussie over mogelijke oplossingsrichtingen.

Doel

Het verwerven van kennis en inzicht in de wijze van procederen in hoger beroep, zowel in dagvaardings- als in rekestzaken.

Doelgroep

Raadsheren, rechters, rio’s, gerechtsjuristen

Inhoud

Twee zeer ervaren docenten nemen je in 19 webcolleges mee in het vraagstuk van het hoger beroep in civiele zaken. Centraal staat de appeltechniek, zowel bij de dagvaardings- als bij de verzoekschriftprocedure.

De volgende onderwerpen komen in de webcolleges aan de orde:

 1. Plaats en functie van het hoger beroep (10.48 min.)
 2. Uitgangspunten (09.21 min.)
 3. Bevoegdheid (11.21 min.)
 4. Ontvankelijkheid – appellabiliteit (20,02 min.)
 5. Ontvankelijkheid – appeltermijn (11.57 min.)
 6. Ontvankelijkheid – rechtsmiddelenregister (08.15 min.)
 7. Ontvankelijkheid – rechtsmiddelen bij tegenspraak en verzet (10.08 min.)
 8. Eindvonnis, tussenvonnis en deelvonnis ( 09.46 min.)
 9. Tussentijds appel, eindbeslissing en rolbeslissing (15.52 min.)
 10. Partijcomplicaties (18.53 min.)
 11. Grenzen rechtsstrijd en door grieven ontsloten gebied (15.07 min.)
 12. Ontwikkeling van de tweeconclusieregel (07.04 min.)
 13. Uitzonderingen op de tweeconclusieregel (10.19 min.)
 14. Devolutieve werking, deel 1 (11.08 min.)
 15. Devolutieve werking, deel 2 (09.32 min.)
 16. Ambtshalve toetsing (08.14 min.)
 17. Bewijsaanbod in hoger beroep (07.52 min.)
 18. Pleidooi – mondelinge behandeling (10.44 min.)
 19. Onmiddellijkheidsbeginsel (08.32 min.)

Opzet e-learning

Deze e-learning is opgebouwd uit 2 onderdelen, namelijk:

 1. Het bekijken van 19 webcolleges en het beantwoorden van de bijbehorende toetsvragen.
 2. Het maken van een algehele eindtoets.

Ieder webcollege kan je 24/7 op een door jou gewenst moment volgen, onderbreken en voortzetten. Na ieder webcollege krijg je enkele toetsvragen voorgelegd. Wanneer je alle webcolleges hebt doorlopen wordt je in de gelegenheid gesteld de algehele eindtoets te maken.

Bijzonderheden

Van de raadsheren wordt verwacht dat zij als appelrechter (gaan) functioneren, maar daarin nog weinig of geen ervaring hebben. Van de deelnemende rio’s, juridisch adviseurs en gerechtsjuristen wordt verwacht dat zij in de dagelijkse praktijk werkzaam zijn met de materie.

Indien u zich verder wenst te verdiepen in dit onderwerp dan kunt u zich inschrijven voor de verdiepingscursus Hoger beroep in civiele zaken. Voorwaarde voor deelname is dat u de e-learning heeft gevolgd en afgesloten.

Voor de e-learning wordt geen specifieke uitvoering gepland. U kunt op ieder gewenst moment de e-learning volgen via MIJN SSR.

Het doorlopen van deze e-learning module duurt circa 4,5 uur, maar u kan uw eigen tempo bepalen.

Volg direct online

Met je MIJN SSR-account kun je deze module direct kosteloos volgen. Heb je nog geen MIJN SSR-account, neem dan contact op met de SSR-contactpersoon van jouw organisatie. Heb je geen gegevens van de contactpersoon, dan kun je deze opvragen bij SSR Servicedesk. Voor toegang tot MIJN SSR moet je werkzaam zijn binnen de Rechtspraak of het Openbaar Ministerie.