Hoger beroep in civiele zaken – SSR

Hoger beroep in civiele zaken

De basisbeginselen van het hoger beroep

 • 4
  dagdelen
 • 12
  PE-punten
 • 8,7
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: CRRBHOBE
 • Niveau: Basis
 • Aangeboden door: SSR
 • Eerste startmoment: ma. 19-04-2021

Tegen welke civiele uitspraken staat hoger beroep open? Hoe verloopt de procedure? En wat is de (devolutieve) werking van het appel? In deze tweedaagse cursus verwerft u kennis over de basisbeginselen van het hoger beroep.

Doel

Het verwerven van inzicht in de wijze van procederen in hoger beroep, zowel in dagvaardings- als in rekestzaken.

Doelgroep

Raadsheren, raadsheren in opleiding, stafjuristen en juridisch medewerkers.

Inhoud

Centraal staat de appeltechniek, zowel bij de dagvaardings- als bij de verzoekschriftprocedure. De volgende onderwerpen komen daarbij aan de orde:

 • bevoegdheid en ontvankelijkheid (absolute en relatieve competentie, appellabiliteit, termijnen, eindbeslissing, tussenvonnis en deelvonnis, partijcomplicaties, berusting, samenloop met andere rechtsmiddelen)
 • principaal en incidenteel appel
 • grieven(stelsel)
 • tweeconclusieregel
 • devolutieve werking
 • bewijskwesties
 • ambtshalve aanvulling en ambtshalve toetsing in hoger beroep

Opzet

Voorafgaand aan de cursus dienen de deelnemers een boek te bestuderen. Tijdens de cursus zal – voortbouwend op het studiemateriaal – de stof worden behandeld aan de hand van per deelonderwerp gegroepeerde casusposities.

Voorkennis

Van de raadsheren wordt verwacht dat zij als appelrechter (gaan) functioneren, maar daarin weinig of geen ervaring hebben. Van de deelnemende stafjuristen en juridisch medewerkers wordt verwacht dat zij in de dagelijkse praktijk werkzaam zijn met de materie.

Bijzonderheden

De cursus wordt tweemaal per jaar aangeboden.

Docenten

 • mr. Gerard Lewin

  Senior Raadsheer

 • mr. Henk Wattel

  Senior raadsheer

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden ZM: € 300,00

Stuur deze cursus door

 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.