Hoger beroep in civiele zaken – SSR

Hoger beroep in civiele zaken

De basisbeginselen van het hoger beroep

 • 2
  dagdelen
 • 12
  PE-punten
 • 8,7
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: CRRBHOBE
 • Niveau: Basis
 • Aangeboden door: SSR
 • Eerste startmoment: ma. 11-10-2021

Tegen welke civiele uitspraken staat hoger beroep open? Hoe verloopt de procedure? En wat is de (devolutieve) werking van het appel? In deze cursus verwerft u kennis over de basisbeginselen van het hoger beroep.

In verband met de corona-maatregelen is deze training omgezet naar een online-leeractiviteit in de virtual classroom.

Doel

Het verwerven van inzicht in de wijze van procederen in hoger beroep, zowel in dagvaardings- als in rekestzaken.

Doelgroep

Raadsheren, raadsheren in opleiding, stafjuristen en juridisch medewerkers.

Inhoud

Centraal staat de appeltechniek, zowel bij de dagvaardings- als bij de verzoekschriftprocedure.
De volgende onderwerpen komen daarbij aan de orde:

 • plaats en functie van het hoger beroep, uitgangspunten
 • bevoegdheid en ontvankelijkheid (internationale rechtsmacht, absolute en relatieve competentie, appellabiliteit, termijnen, samenloop met andere rechtsmiddelen)
 • eindbeslissing, tussenvonnis en deelvonnis, tussentijds appel
 • partijcomplicaties
 • principaal en incidenteel appel
 • grieven(stelsel)
 • tweeconclusieregel
 • devolutieve werking
 • bewijskwesties
 • ambtshalve toetsing in hoger beroep
 • pleidooi, mondelinge behandeling in hoger beroep, onmiddellijkheidsbeginsel.

Opzet

De cursus bestaat uit twee keer één dagdeel contactonderwijs. Voorafgaand aan de cursus dienen de deelnemers een fors aantal webcolleges te bekijken en delen uit een boek te bestuderen. Tijdens de cursus zal – voortbouwend op het studiemateriaal – de stof worden behandeld aan de hand van per deelonderwerp gegroepeerde casusposities.

 

 

Voorkennis

Van de raadsheren wordt verwacht dat zij als appelrechter (gaan) functioneren, maar daarin weinig of geen ervaring hebben. Van de deelnemende stafjuristen en juridisch medewerkers wordt verwacht dat zij in de dagelijkse praktijk werkzaam zijn met de materie.

Daarnaast wordt verwacht dat de deelnemers de webcolleges hebben bekeken vóór aanvang van de cursus.

Bijzonderheden

De cursus wordt tweemaal per jaar aangeboden.

Docenten

 • mr. Gerard Lewin

  Rechter

 • mr. Henk Wattel

  Senior raadsheer

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden ZM: € 300,00

Deze cursus volgen?

 • Stuur een aanvraag ter goedkeuring door naar je opleidingscoördinator en/of leidinggevende via onderstaand formulier.
 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.