Leiderschapstraject voor teamvoorzitters Basis – SSR
Cursussen / Leiderschap / 02 - Startend leidinggevende < 3 jaar ervaring / Leiderschapstraject voor teamvoorzitters Basis

Leiderschapstraject voor teamvoorzitters Basis

Leiderschapsacademie ZM | leidinggevenden | Ontwikkel uw (persoonlijk) leiderschap en vergroot uw effectiviteit als leidinggevende

Corona-update: Dit traject zal op de gebruikelijke wijze – dus door middel van contactonderwijs op locatie – worden gegeven onder de volgende voorwaarden:

  1. De locatie is ingericht op alle coronamaatregelen en veilig geacht door SSR.
  2. De deelnemer is akkoord met het fysiek volgen van de training en houdt de door het kabinet ingestelde maatregelen in acht.

Beginnen met leidinggeven is als leren zeilen. De toga opzij en aansturen, koers bepalen, laveren. Soms gaat het voor de wind, soms zitten wind en tij tegen. Dit traject geeft achtergronden, handvatten en biedt een oefenplek.

Het Leiderschapstraject voor teamvoorzitters, voorheen Teamvoorzitters Ontwikkeltraject, duurt tien maanden en bestaat uit modules die zijn gericht op (persoonlijk) leiderschap, workshops over bedrijfsvoering, individuele begeleiding en intervisie.

Doel

Het leiderschapstraject draagt bij aan:

  • uw (persoonlijk) leiderschap;
  • uw persoonlijke effectiviteit als leidinggevende – denk aan gespreksvaardigheden, kennis van P&C en HR, e.d.;
  • het vergroten van uw (zelf)vertrouwen in de leidinggevende rol;
  • het geven en ontvangen van constructieve feedback;
  • het experimenteren met gedrag en het tonen van lef en durf in de leidinggevende positie;
  • het ontwikkelen van verbindend leiderschap en
  • bewustwording van de rol en positie van de leidinggevende functie in de dynamiek van de Rechtspraak-organisatie.

Bij de ontwikkeling van het programma is rekening gehouden met de resultaatgebieden van teamvoorzitters, conform het geldende landelijke profiel.

Doelgroep

Dit leiderschapstraject is bedoeld voor de startende teamvoorzitters (ra en ga) van de rechtbanken en de hoven. Daarnaast kunnen kandidaten deelnemen die een leidinggevende functie hebben in de bedrijfsvoering, die vergelijkbaar is met het profiel van teamvoorzitter. Wezenlijk criterium is dat de leidinggevende op eigen titel deelneemt aan het MT en ondergeschikt is aan dezelfde hiërarchische laag als de teamvoorzitter.

Inhoud

Het leiderschapstraject begint met een startgesprek waarin u uw persoonlijke leerdoelen in kaart brengt. Daarna volgt een programma van ongeveer tien maanden waarin u onderzoek doet naar uw leiderschapstalenten, uw stijl van sturen en uw invloedstijl. Thema’s zijn onder meer: het aansturen van individuen en groepen, teamontwikkeling, veranderprocessen en het krachtenveld in de organisatie. U krijgt theorie, handvatten, inzicht in de bedrijfsvoering en er is veel ruimte om te experimenteren en uit te wisselen met uw groepsgenoten.

SSR voert het landelijke Leiderschapstraject voor teamvoorzitters uit in samenwerking met gespecialiseerde trainers en met deskundigen uit de Rechtspraak.

Bijzonderheden

Het Leiderschapstraject voor teamvoorzitters duurt tien maanden en bestaat uit modules die zijn gericht op (persoonlijk) leiderschap, workshops over bedrijfsvoering, individuele begeleiding en intervisie.

Lees het artikel Ontwikkeltraject zet teamvoorzitters in hun kracht over de ervaringen met dit traject van twee deelnemers uit 2017.

Elk halfjaar start een nieuwe groep.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 6.195,00