Flexibel onderwijs ontwerpen: aan de slag – Online – SSR
Cursussen / Opleiden en doceren / Doceren / Flexibel onderwijs ontwerpen: aan de slag - Online

Flexibel onderwijs ontwerpen: aan de slag – Online

Ontdek de vele mogelijkheden van online leren via MIJN SSR en verrijk hiermee het door jou gegeven onderwijs

Je gaat in deze cursus aan de slag met je eigen ingebrachte casus, bijvoorbeeld een nieuwe of bestaande cursustitel. Je gaat oefenen met het inzetten en combineren van verschillende (online) onderwijsvormen. Centraal hierin staat het leerdoel van de cursus, de doelgroep en de uitgangspunten van effectief (online) onderwijs die je in de e-learning module ‘Flexibel onderwijs ontwerpen: de bouwstenen’ hebt geleerd. Je gaat hierbij zelf ervaren wat de mogelijkheden en dilemma’s zijn. Je leert goede didactische afwegingen te maken om optimaal de (online) onderwijsvormen in te zetten. Je werkt samen met de trainers, docenten en SSR-cursusmanagers aan een toekomstbestendige cursus en je draagt bij aan onderwijsvernieuwing bij SSR!

Doel

Na afloop van deze cursus heb je geoefend met een vernieuwend cursusontwerp en de inzet van (online) onderwijsvormen. Je bent in staat om didactische uitgangspunten van een effectief online cursusontwerp toe te passen. Je gebruikt hierbij de mogelijkheden die het leerplatform MIJN SSR biedt.

Doelgroep

  • docenten die bij SSR lesgeven en met (online) cursusontwerp willen oefenen
  • cursusmanagers bij SSR

Inhoud

Deze cursus  bestaat uit een dagdeel. Deze cursus is zowel via online contactonderwijs (Virtual Classroom) als op locatie te volgen. Na afloop van deze cursus is het mogelijk deel te nemen aan een online follow up bijeenkomst. Hier heb je nog de mogelijkheid te sparren over je cursusontwerp met de trainers en andere docenten en feedback te krijgen.

  • reflecteren op online onderwijs
  • leerpunten vanuit de e-learning module ‘Flexibel onderwijs ontwerpen: de bouwstenen’
  • toelichting didactische uitgangspunten voor het ontwerpen van effectief (online) onderwijs
  • analyse van leerdoelen en doelgroep

Opzet

  • introductie en toelichting ingebrachte casus
  • in groepjes casus uitwerken en een (nieuw) cursusontwerp maken
  • presentatie van cursusontwerp per groepje

Bijzonderheden

Deze cursus is een vervolg op de e-learning module ‘Flexibel onderwijs ontwerpen: de bouwstenen’ (in ontwikkeling). Tevens is dit een online cursus. Dat wil zeggen dat het contact tussen de trainers en de cursisten online plaatsvindt via de Virtual Classroom. Er bestaat ook een variant van deze cursus die op locatie wordt aangeboden.  Hier kunt u zich ook voor inschrijven indien dat uw voorkeur geniet.

Deze cursus wordt u aangeboden door SSR. Deelname is kosteloos. Inschrijven voor deze cursus kan niet via het cursistenportaal, maar verloopt via de cursusmanager van de cursus waarin u doceert of gaat doceren. Uw cursusmanager kan u tevens adviseren welke cursus het beste aansluit op uw ervaring en behoefte.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM/OM: € 0,00 / voor derden: € 0,00