Zittingsvaardigheden voor leden bijzondere kamers – SSR

Zittingsvaardigheden voor leden bijzondere kamers

Rechterlijke attitude en zittingsvaardigheden

 • Niveau: Basis
 • Aangeboden door: SSR

Rechterlijke attitude en zittingsvaardigheden voor leden van bijzondere kamers

De rechtspraak kent een aantal bijzondere colleges waarin sprake is van rechtspraak door niet-rechterlijke leden zoals bijvoorbeeld de Pachtkamer, Ondernemingskamer en Militaire Kamer als ook de tuchtcolleges. Kennis van de rechterlijke taak, positie en werkwijze is onontbeerlijk.

Hoofdthema’s tijdens deze cursus van één dag:

 • Beroepsethiek
 • Zittingsvaardigheden
 • Raadkamer/meervoudige besluitvorming.

Doel

Het delen van inzichten en beroepsethische normen m.b.t. de deelname als niet-rechterlijk lid aan bijzondere colleges. Het verkrijgen dan wel verstevigen van (praktische) zittingsvaardigheden en het verkrijgen van inzichten in de werking van de raadkamer. In casu hoe meervoudige besluitvormingsprocessen werken en het bewust worden van de aanwezigheid van (mogelijke) valkuilen die van invloed kunnen zijn op de besluitvorming.

Doelgroep

Rechters, lid van de bijzondere kamer; niet-rechterlijke leden bijzondere kamers / tuchtcolleges; raadsheer/rechters-plv.

Inhoud

Inhoud en opzet

 • een combinatie van kennisoverdracht en interactie (inleiding/theorie en oefeningen).
 • hoofdthema’s / blokken: beroepsethiek; zittingsvaardigheden; raadkamer/meervoudige besluitvorming

(voorlopig) Programma

09.30 – 10.30 uur Beroepsethiek / Morele dilemma’s

 •  Inleiding
 • Onpartijdigheid
 • Hoor en wederhoor
 • Magistratelijkheid
 • Positie (niet-rechterlijk) lid,
 • Externe blik
 • Geheimhouding
10.30 – 10.45 uur Pauze
10.45 – 11.30 uur Zittingvaardigheden 

 • Inleiding
 • ‘De zitting’: voorbereiding, voorraadkameren, werkwijze, rollen en taakverdeling

  • Procedurele rechtvaardigheid en verbinding maken
  • Communicatie ter zitting: vragen en luisteren:

  Ø  vragen naar feiten, meningen, gevoelens, belangen

  Ø  open en gesloten, hypothetische en reflectieve vragen

  Ø  oordeelloos luisteren

11.30 – 11.40 uur Pauze
11.40 – 12.30 uur Vervolg Zittingvaardigheden

 • Aandacht voor emoties bij partijen, collega’s, jezelf
 • Oefeningen a.d.h.v. diverse thema’s
 • Open, neutrale vragen stellen
 • Positief herformuleren
 • Inhoud, emotie, intentie
 • Open en nieuwsgierige houding
 • Meervoudig zitten
 • Dynamiek op zitting
 • ‘Eenheid’ achter de tafel (hoe herstellen?)
12.30 – 13.15 uur Lunch
13.15 – 14.00 uur De Raadkamer   / Meervoudige besluitvorming 

 • Inleiding theorie van de raadkamer / meervoudige besluitvorming
 • Rol
 • Betekenis
 • Werkwijze
 • Professionele standaarden (v.z.v. belang)
14.00 – 14.15 uur Pauze
14.15 – 16.30 uur Vervolg: De Raadkamer / Meervoudige besluitvorming 

 • Valkuilen (interactieve oefening a.d.h.v. filmpje)
 • Oefeningen (a.d.h.v. verschillende casusposities worden de verschillende rollen in raadkamer in beeld gebracht en geoefend)
16.30 uur Einde

Bijzonderheden

Deze nieuwe leeractiviteit wordt voor het eerst uitgevoerd op vrijdag 18 januari 2019.

Inschrijven via de voorzitter van de  bijzondere kamer c.q. teamvoorzitter door de betrokken opleidingscoördinator.

 

Docenten

 • mw. mr. Katinka Lahuis

  Senior raadsheer

 • mw. mr. Nicolien Verkleij

  Senior rechter

 • mw. mr. drs. Dorien Willemse

  Senior raadsheer

 • mr. Tijn van Osch

  Senior raadsheer / vz. Raad van Discipline

 • mw. dr. Femke ten Velden

  Expert op gebied van psychologie besluitvorming — Velden ten, F

Aanmelden

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.

Stuur deze cursus door