Recht en literatuur, summercourse – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Algemeen / Civiel recht / Algemeen / Personen- en familierecht / Algemeen / Persoonlijke ontwikkeling / Persoonlijke effectiviteit / Strafrecht / Algemeen / Recht en literatuur, summercourse

Recht en literatuur, summercourse

Tijdens de Summercourse bekijkt u de relatie tussen recht en literatuur

Wat hebben recht en literatuur met elkaar van doen? Tijdens deze Summercourse bekijkt u die relatie van alle kanten. Wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden van de taal van het recht? Wat kunnen we leren van de taal en het verhaal van literaire werken? U ziet de rechter en officier van justitie als schrijvers, verhalenvertellers en als object van verhalen en films. U staat stil bij de vraag of ook de rechter en officier van justitie gebruik maken van een retorische strategie. Er worden parallellen getrokken tussen tragische dilemma’s en rechterlijke dilemma’s. En wie leest, leert zich verplaatsen in een ander en in een andere waarheid. Voor een rechter en officier van justitie een dagelijkse noodzaak. Aldus prikkelt deze Summercourse de creativiteit en zet aan tot reflectie op het eigen werk.

Doel

De Summercourse heeft tot doel om het verband tussen recht en literatuur te (her)ontdekken en hier een koppeling mee te maken met de rechtspraktijk. Hierdoor bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, kunt u ervaring uitwisselen met collega’s en wordt u gestimuleerd om te reflecteren op uw eigen werk.

Doelgroep

Rechtspraak: raadsheren en rechters (in opleiding).
Openbaar ministerie: advocaten-generaal, officieren van justitie (in opleiding).

Inhoud

In de cursus worden verbanden gelegd tussen recht en literatuur. Wie leest leert zich verplaatsen in een ander en in een andere waarheid. Daardoor kun je tot het inzicht komen dat waarheid niet (altijd) bestaat. Lezen prikkelt de creativiteit en zet aan tot reflectie over het eigen werk.

De cursus bestaat uit drie aaneengesloten dagen, in de vorm van hoorcollege met gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie. Op de eerste dag wordt de cursusdag afgesloten met een film in het avondprogramma.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 1.255,00 voor leden OM: € 200,00