Rechterlijke oordeelsvorming, summercourse – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Algemeen / Civiel recht / Algemeen / Personen- en familierecht / Algemeen / Persoonlijke ontwikkeling / Persoonlijke effectiviteit / Waarneming oordeelsvorming en ethiek / Strafrecht / Oordeelsvorming / Rechterlijke oordeelsvorming, summercourse

Rechterlijke oordeelsvorming, summercourse

Vier dagen kritisch leren kijken naar de (eigen) oordeelsvorming

Oordeelsvorming is inherent aan het rechterschap. Maar ben jij je bewust van de psychologische wetmatigheden of valkuilen die een rol spelen bij het vormen van dit oordeel? Hoe zit het met de rol van intuïtie? En hoe kan tunnelvisie worden voorkomen? De Summercourse ‘Rechterlijke oordeelsvorming’ is dé gelegenheid om stil te staan bij die vragen. Vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines wordt op een kritische en prikkelende wijze gekeken naar de rechtelijke oordeelsvorming.

Doel

De Summercourse heeft tot doel om de deelnemer kritisch te laten kijken naar de eigen persoon. Hiermee leer je de sterktes en zwaktes van het eigen denken te onderkennen. Je krijgt daarnaast technieken en beschouwingswijzen aangereikt waarmee je de oordeelsvorming kunt verbeteren en tunnelvisie kunt voorkomen.

Doelgroep

De Summercourse staat open voor raadsheren en rechters met minimaal 3 jaar praktijkervaring.

Inhoud

De Summercourse bestaat uit vier dagen waarbij elke dag in het teken staat van een hoofdthema.

  • De eerste dag staat in het teken van onbewuste denkprocessen, intuïtie, de invloed ervan op oordeelsvorming en de wijze waarop je daar verstandig mee kan omgaan.
  • De tweede dag wordt besteed aan de mogelijkheden om oordeelsvorming te verrijken en aan de belemmeringen om tot een goede oordeelsvorming te komen.
  • De derde dag wordt besteed aan een diepgaand en op de persoon gericht socratisch gesprek over o.a. de rechter als persoon en als professional, idealen, waarden en integriteit.
  • Tenslotte gaat de laatste dag over noties van kennisleer en de wetenschapstheorie achter oordeelsvorming van rechters.

Voorkennis

Er wordt verwacht dat je de toegezonden literatuurlijst door hebt genomen voorafgaand aan de Summercourse.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 1.860,00

Misschien vind je deze cursus ook interessant