Rechterlijke oordeelsvorming, summercourse – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Algemeen / Civiel recht / Algemeen / Personen- en familierecht / Algemeen / Persoonlijke ontwikkeling / Persoonlijke effectiviteit / Waarneming, oordeelsvorming en ethiek / Strafrecht / Oordeelsvorming / Rechterlijke oordeelsvorming, summercourse

Rechterlijke oordeelsvorming, summercourse

Vier dagen kritisch leren kijken naar de (eigen) oordeelsvorming

Oordeelsvorming is inherent aan rechterschap. Maar bent u zich ervan bewust welke psychologische wetmatigheden of valkuilen een rol spelen bij het vormen van het oordeel? En hoe zit het met de rol van intuïtie bij het oordeel en hoe kan tunnelvisie worden voorkomen? Dit is dé gelegenheid om bij die vragen stil te staan. Vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines zal op kritisch en prikkelende wijze worden gekeken naar de rechtelijke oordeelsvorming.

Doel

De Summercourse heeft tot doel om de deelnemer kritisch te laten kijken naar de eigen persoon. Hiermee leert u de sterktes en zwaktes van het eigen denken te onderkennen. U krijgt daarnaast technieken en beschouwingswijzen aangereikt waarmee u de oordeelsvorming kunt verbeteren en tunnelvisie kunt voorkomen.

Doelgroep

De Summercourse staat open voor raadsheren en rechters met minimaal 3 jaar praktijkervaring.

Inhoud

De Summercourse bestaat uit vier dagen waarbij elke dag in het teken staat van een hoofdthema.

  • De eerste dag staat in het teken van onbewuste denkprocessen, intuïtie, de invloed ervan op oordeelsvorming en de wijze waarop men er verstandig mee kan omgaan.
  • De tweede dag wordt besteed aan de mogelijkheden om oordeelsvorming te verrijken en aan de belemmeringen om tot een goede oordeelsvorming te komen.
  • De derde dag wordt besteed aan een diepgaand en op de persoon gericht socratisch gesprek over o.a. de rechter als persoon en als professional, idealen, waarden en integriteit.
  • Tenslotte gaat de laatste dag over noties van kennisleer en de wetenschapstheorie achter oordeelsvorming van rechters.

Voorkennis

Er wordt van de deelnemer verwacht dat hij de toegezonden literatuurlijst doorneemt voorafgaand aan de cursus.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 1.690,00