Uitspraken schrijven in het bestuursrecht – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Vaardigheden / Uitspraken schrijven in het bestuursrecht

Uitspraken schrijven in het bestuursrecht

Leer jouw schrijfvaardigheid verbeteren en krijg handvatten voor de structuur van jouw uitspraak

Schrijven van een uitspraak kun je leren! Deze cursus stelt gerechtsjuristen en rechters in staat om de schrijfvaardigheid in bestuursrechtelijke uitspraken te vergroten. Het schrijven van een uitspraak begint met het maken van een grondige analyse. De cursus geeft handvatten (een stappenplan) om een zaak te analyseren. De analyse vormt vervolgens de basis om een uitspraak te schrijven die logisch is opgebouwd en die is geschreven in heldere taal.

Doel

Het doel van deze cursus is het verwerven van praktische kennis van en vaardigheid in het schrijven van uitspraken. Na de cursus ben je in staat om een uitspraak te schrijven die effectief is op het niveau van de inhoud, de opbouw en de formuleringen.

Doelgroep

Gerechtsjuristen en rechters werkzaam in de afdeling bestuursrecht. De training staat open voor zowel beginnende, als voor gevorderde gerechtsjuristen en rechters die ervaring hebben in het schrijven van uitspraken.

Inhoud

De cursus is aan de ene kant gericht op het verbeteren van de schrijfvaardigheid. Een goede uitspraak bevat de juiste informatie, is overzichtelijk en logisch opgebouwd en is bovendien geschreven in heldere formuleringen. Onderwerpen zoals argumentatieleer, zinsopbouw en woordgebruik komen tijdens de cursus aan bod. Anderzijds wordt tijdens de cursus stilgestaan bij de analyse van een beroepszaak. Een goede uitspraak kan immers niet geschreven worden zonder grondige analyse. Bij de oordeelsvorming moet duidelijk zijn welke de beroepsgronden zijn. Een beroepsgrond kan bestaan uit een maar ook uit meer argumenten. Belangrijk is dat de rechter het besluit in het licht van de beroepsgronden toetst. De opbouw van de uitspraak sluit hierbij aan. De uitspraak wordt namelijk opgebouwd aan de hand van de beroepsgronden (en dus niet aan de hand van de argumenten). In de cursus wordt geleerd om structuur aan te brengen bij het maken van de analyse van een zaak. In de cursus wordt verder aandacht besteed aan het Landelijk voorkeurmodel.

Opzet

De cursus bestaat uit een bijeenkomst van een dag gevolgd door twee bijeenkomsten van een dagdeel met een tussenpoos van ongeveer vier weken.

Eind 2024 wijzigt de opzet. De cursus bestaat dan uit zes dagdelen, waarvan 2 dagdelen voorbereiding binnen de digitale leeromgeving MIJN SSR en 4 dagdelen contactonderwijs op locatie. Het contactonderwijs op locatie bestaat uit een bijeenkomst van één dag gevolgd door twee bijeenkomsten van een dagdeel met een tussenpoos van ongeveer vier weken.

Voorbereiding

Houd er rekening mee dat de cursus de nodige voorbereidingstijd vraagt. Van jou wordt verwacht dat je voorafgaand aan de cursusdagen conceptuitspraken schrijft en inlevert bij de docenten. Tijdens de bijeenkomsten worden de concepten besproken onder leiding van de docenten. De docenten geven eveneens schriftelijk feedback op de concepten.

Voorkennis

Aanbevolen wordt eerst de cursus ‘Toetsing en geschilbeslechting door de bestuursrechter’ en de training ‘Effectief motiveren en formuleren’ van uitspraken te volgen.

Bijzonderheden

Deze cursus vormt een aanvulling op de cursus ‘Toetsing en geschilbeslechting door de bestuursrechter’. In die cursus wordt het bestuursrechtelijk beslismodel behandeld. In deze cursus wordt vanuit dat beslismodel geoefend met het schrijven van uitspraken.

Voor het verkrijgen van een bewijs van deelname is het bijwonen van alle cursusdagen en het maken van de opdrachten verplicht. De studiebelasting (concipiëren conceptuitspraken en bijwonen cursus) is ongeveer 30 uur.

De oude titel van deze cursus was: ‘Bestuursrechtelijke uitspraken schrijven – gerechtsjuristen’ .

 

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 480,00