Schrijven van een bestuursrechtelijke uitspraak voor JM'ers – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Vaardigheden / Schrijven van een bestuursrechtelijke uitspraak voor JM'ers

Schrijven van een bestuursrechtelijke uitspraak voor JM'ers

Leer uw schrijfvaardigheid verbeteren en krijg handvatten voor de structuur van uw uitspraak

Schrijven van een uitspraak kun je leren! Het schrijven van een uitspraak is een van de belangrijkste taken van een juridisch medewerker, maar ook een van de moeilijkste. SSR heeft daarom een cursus ontwikkeld die juridisch medewerkers in staat stelt om de schrijfvaardigheid in bestuursrechtelijke uitspraken te vergroten.

Inclusief tips voor een grondig analyse.

Doel

Het doel van deze cursus is het verwerven van praktische kennis van en vaardigheid in het schrijven van uitspraken. Na de cursus bent u in staat om op basis van het bestuursrechtelijke beoordelings- en toetsingskader, tot een logisch opgebouwde en inzichtelijk gemotiveerde, verdedigbare beslissing te komen, die ook procesrechtelijk correct is.

Doelgroep

Juridisch medewerkers werkzaam in de afdeling bestuursrecht. De training staat zowel open voor starters, als juridisch medewerkers die al enige ervaring hebben in het schrijven van uitspraken.

Inhoud

De cursus is aan de ene kant gericht op het verbeteren van de schrijfvaardigheid van juridisch medewerkers. Een goede uitspraak bevat de juiste informatie, is overzichtelijk en logisch opgebouwd en is bovendien geschreven in heldere formuleringen. Onderwerpen zoals argumentatieleer, zinsopbouw en woordgebruik komen tijdens de cursus aan bod. Anderzijds wordt tijdens de cursus stilgestaan bij de analyse van een beroepszaak. Een goede uitspraak kan immers niet geschreven worden zonder grondige analyse. Het is nodig om te weten welke de kaders van het bestuursrechtelijke geding zijn, welke rechtsvragen uit de beroepsgronden voortvloeien en hoe het toetsingskader luidt. Bij de oordeelsvorming moet duidelijk zijn welke argumenten doorslaggevend zijn. In de cursus wordt geleerd om structuur aan te brengen bij het maken van die analyse. Daarvoor is ook noodzakelijk dat wordt stilgestaan o.m. bij het beslismodel, uitspraakbevoegdheden, uitspraakmodellen en samenwerking met de rechter en raadkameren.

Opzet

De cursus bestaat uit een bijeenkomst van een dag gevolgd door twee bijeenkomsten van een dagdeel met een tussenpoos van ongeveer vier weken. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij meerdere conceptuitspraken schrijft en inlevert bij de docenten. Tijdens de bijeenkomsten worden de concepten besproken onder leiding van de docenten. De docenten geven eveneens mondeling en/of schriftelijk feedback op de concepten.

Voorkennis

Aanbevolen wordt eerst de cursus ‘Toetsing en geschilbeslechting door de bestuursrechter’ en de training ‘Effectief motiveren en formuleren’ van uitspraken te volgen.

Bijzonderheden

Deze cursus vormt een belangrijke aanvulling op de cursus ‘Toetsing en geschilbeslechting door de bestuursrechter’. In die laatste cursus wordt het bestuursrechtelijk beslismodel behandeld. In deze cursus wordt vanuit dat beslismodel geoefend met het schrijven van uitspraken.

Houd u er rekening mee dat de cursus de nodige voorbereidingstijd van u vraagt. Voor het verkrijgen van een bewijs van deelname is het bijwonen van alle cursusdagen en het maken van de opdrachten verplicht. De studiebelasting (concipiëren conceptuitspraken en bijwonen cursus) is ongeveer 30 uur.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 425,00