Familierecht: internationale kinderontvoering – SSR
Cursussen / Personen- en familierecht / Internationaal en Europees recht / Jeugdbescherming / Jeugdstrafrecht / Strafrecht / Jeugd, gezin en zeden / Familierecht: internationale kinderontvoering

Familierecht: internationale kinderontvoering

Professionele ontmoeting: behandeling van het Haags Kinderontvoeringsverdrag, de rol van de Centrale Autoriteit en het BLIK

Internationale kinderontvoering is een actueel onderwerp. Bij de behandeling van een verzoek tot teruggeleiding in het kader van het Haags Verdrag inzake Kinderontvoering van 1980 (HKOV) wordt van de rechter verlangd in een kort tijdsbestek een zeer ingrijpende beslissing te nemen: wordt het kind teruggestuurd naar het buitenland of mag het hier blijven?

Doel

De deelnemer is na het volgen van deze cursus:

 • in staat een kinderontvoeringsverzoek te behandelen;
 • gevoeliger voor een eventuele dreigende kinderontvoering in een echtscheidingszaak;
 • zich bewust van kinderontvoeringsproblematiek in “gewone” familie- en/of jeugdzaken;
 • zich bewust van de grote gevolgen van een parentale kinderontvoering voor kinderen en voor ouders;
 • in staat het verband uit te drukken tussen de juridische en politieke context en de Centrale Autoriteit waarin deze opereert;
 • zich bewust van de wijze waarop de executie plaatsvindt en de mogelijke problemen die zich daarbij kunnen voordoen.

Doelgroep

Rechters, raadsheren en ervaren juridisch medewerkers werkzaam in de familiekamer en leden van de staande magistratuur die belast zijn of zullen worden met de behandeling van kinderontvoeringszaken.
Daarnaast staat de cursus ook open voor een beperkt aantal familierecht-advocaten, medewerkers van de Raad voor de kinderbescherming die zich (gaan) bezighouden met kinderontvoeringszaken en medewerkers van de Centrale Autoriteit.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • het Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980
 • de rol van de Centrale Autoriteit
 • procedure regiezitting, cross-border mediation, kindgesprek, meervoudige kamer
 • weigeringsgronden
 • procesrecht (bevoegdheidskwesties)
 • Brussel II bis / ter
 • de bijzondere curator binnen het HKOV
 • andere onderwerpen, w.o. het Bureau Liaisonrechter Internationale kinderontvoering (BLIK), tenuitvoerlegging van executie, etc.

Opzet

De cursus bestaat uit twee dagdelen contactonderwijs op één dag. Daarnaast bereiden deelnemers de cursus voor in de digitale leeromgeving MIJN SSR.

Voorkennis

Van deelnemers aan deze cursus wordt verwacht dat zij enige basale kennis hebben van het rechtsgebied en de problematiek rondom internationale kinderontvoering.

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.