Onteigening, actualiteiten – SSR
Cursussen / Civiel recht / Goederenrecht / Onteigening, actualiteiten

Onteigening, actualiteiten

Het onteigeningsproces en de schadeloosstelling

Wilt u uw kennis van onteigening op peil brengen in een live webinar? Schrijf u dan snel in voor deze virtuele bijeenkomst.

Doel

In ongeveer drie uur vergroot u uw kennis en inzicht in het onteigeningsproces en de schadeloosstelling. De docenten behandelen actuele ontwikkelingen en geven een vooruitblik op de wetswijziging.

Doelgroep

Rechters, stafjuristen, juridisch medewerkers en (beperkt) advocaten.

Inhoud

De onderwerpen zijn afhankelijk van de actualiteit.

Opzet

In een live webinar met deelnemers vanuit de rechtspraak en de advocatuur worden actualiteiten gepresenteerd en bediscussieerd.

Voorkennis

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de nodige (basis)kennis bezitten van het onteigeningsrecht en enige ervaring hebben opgedaan met de behandeling van onteigeningsprocedures.

Bijzonderheden

De cursussen onteigening worden in een cyclus aangeboden: het ene jaar ‘Onteigening’ (basiscursus) en het andere jaar ‘Onteigening actualiteiten’. Wanneer jurisprudentie of wetgeving daartoe aanleiding geeft, wordt ‘Onteigening, actualiteiten’ vaker geprogrammeerd. Vanwege de huidige omstandigheden wordt de cursus dit jaar georganiseerd middels een live webinar, waarbij er ook gelegenheid is vragen te stellen.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 140,00 / voor derden: € 280,00