Onteigening – SSR

Onteigening

Basiscursus met accent op schadeloosstelling

 • 2
  dagdelen
 • 6
  PE-punten
 • 6
  NOvA-punten
 • 7,3
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: CRRRBOLR
 • Niveau: Basis
 • Aangeboden door: SSR

Zonder onteigening zijn ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke inrichting niet goed realiseerbaar. Een dergelijke inbreuk op het eigendomsrecht is echter alleen onder strenge voorwaarden mogelijk. Wanneer u dit type complexe zaken gaat behandelen, doet u middels deze bijeenkomst en de voorbereiding daarop de vereiste kennis en inzichten op.

Doel

De cursus is gericht op het verwerven van kennis en het vergroten van inzicht in de behandeling van onteigeningszaken, met een accent op het gebied van de schadeloosstelling. De basiscursus is primair gericht op degenen die onlangs zijn gestart of beperkte ervaring hebben in de onteigeningspraktijk. Voor meer ervaren rechters en juridisch medewerkers kan de cursus actuele kennis opleveren, waarbij praktijkervaringen uitgewisseld kunnen worden.

Doelgroep

Rechters, stafjuristen, juridisch medewerkers.

Inhoud

Titeltoetsing, de gerechtelijke procedure, deskundigenbenoeming, zekerheidsstelling/praktische uitvoering, schadeloosstelling, waarde, complexbenadering, eliminatie, bijzondere geschiktheid, waardevermindering van het overblijvende, bijkomende schade (waaronder inkomensschade), renten en kosten. Ook is er aandacht voor de Aanvullingswet grondeigendom, die in voorbereiding is.

Opzet

Naast een algemene introductie en het bespreken van de gerechtelijke procedure, zal specifiek de schadeloosstelling worden behandeld (vermogensschade en bijkomende schaden). In de cursus wordt gebruik gemaakt van jurisprudentie en casuïstiek en is ruimte voor het bespreken van praktijkvragen.

Voorkennis

De docenten gaan ervan uit dat u voor deelname aan de cursus een aantal onteigeningszaken hebt behandeld of bijgewoond, dan wel nog aan te wijzen gedeelten van het Handboek Onteigening (Den Drijver-van Rijckevorstel e.a.) hebt doorgenomen. In aanloop naar de cursusdag ontvangt u nadere informatie over de voorbereiding.

Bijzonderheden

Naast de basiscursus biedt SSR, doorgaans tweejaarlijks, de cursus ‘Onteigening, actualiteiten’ aan.

Docenten

 • mr. Janhein Berkvens

  Advocaat

 • mr. Monique Rus-van der Velde

  Advocaat/Partner — Van Benthem & Keulen advocaten & notariaat

Meer informatie

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.