Onteigening – SSR
Cursussen / Civiel recht / Goederenrecht / Onteigening

Onteigening

Focus op schadeloosstelling

Zonder onteigening zijn ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke inrichting niet goed realiseerbaar. Een dergelijke inbreuk op het eigendomsrecht is echter alleen onder strenge voorwaarden mogelijk. Wanneer je dit type complexe zaken gaat behandelen, doe je middels deze (online) bijeenkomst en de voorbereiding daarop de vereiste kennis en inzichten op.

Doel

De cursus is gericht op het verwerven van kennis en het vergroten van inzicht in de behandeling van onteigeningszaken, met een accent op het gebied van de schadeloosstelling. De nieuwe Omgevingswet komt uiteraard ook aan de orde. De basiscursus is primair gericht op degenen die onlangs zijn gestart of beperkte ervaring hebben in de onteigeningspraktijk. Voor meer ervaren rechters en gerechtsjuristen kan de cursus actuele kennis opleveren, waarbij praktijkervaringen uitgewisseld kunnen worden.

Doelgroep

Rechters, juridisch adviseurs, gerechtsjuristen.

Inhoud

Schadeloosstelling bij onteigening

Waarde

 • werkelijke waarde
 • complexbenadering
 • eliminatie
 • bijzondere geschiktheid

Bijkomende schade

 • wat is bijkomende schade?
 • voortzetting of liquidatie bedrijf
 • compensatie, voor- en nadelen
 • kapitalisatiefactoren
 • veranderingen na de tervisielegging
 • schadebeperkende maatregelen
 • bijkomende aanbiedingen
 • renten en kosten.

De focus van de cursus ligt op de schadeloosstelling, gezien deze onveranderd blijft onder de Omgevingswet.

Opzet

Naast een algemene introductie zal specifiek de schadeloosstelling worden behandeld (vermogensschade en bijkomende schaden). In de cursus wordt gebruik gemaakt van jurisprudentie en casuïstiek en is ruimte voor het bespreken van praktijkvragen. De cursus wordt online aangeboden.

Voorkennis

De docenten gaan ervan uit dat je voor deelname aan de cursus een aantal onteigeningszaken hebt behandeld of bijgewoond, dan wel nog aan te wijzen gedeelten van het Handboek Onteigening (Den Drijver-van Rijckevorstel e.a.) hebt doorgenomen. In aanloop naar de cursusdag ontvang je nadere informatie over de voorbereiding.

Bijzonderheden

Naast de basiscursus biedt SSR, doorgaans tweejaarlijks, de cursus ‘Onteigening, actualiteiten’ aan.

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.

Misschien vind je deze cursus ook interessant