Pachtrecht – SSR
Cursussen / Civiel recht / Huurrecht / Pachtrecht / Pachtrecht

Pachtrecht

Verwerf kennis over en inzicht in pachtzaken

Pachtrecht is een specialistisch onderwerp. Zorg dat u op de hoogte bent van onderwerpen als vastlegging, indeplaatsstelling, beëindiging, productierechten en van de meest relevante wettelijke bepalingen en jurisprudentie op het gebied van het pachtrecht.

Doel

Het verwerven van kennis over en inzicht in pachtzaken teneinde op adequate wijze pachtzaken voor te kunnen bereiden en te behandelen.

Doelgroep

(kanton)rechters, stafjuristen en juridisch medewerkers die pachtzaken behandelen.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • algemene inleiding pachtrecht
  • procesrecht
  • vastlegging
  • indeplaatsstelling
  • beëindiging
  • productierechten

Opzet

De cursus bestaat uit twee aaneengesloten dagdelen.

Naast kennisoverdracht in de vorm van een hoorcollege wordt enige casuïstiek behandeld.

Voorkennis

Voor deze cursus is geen specifieke voorkennis vereist anders dan het hebben van enige ervaring met het behandelen van pachtzaken.

Bijzonderheden

In aansluiting op deze basiscursus wordt een Actualiteitencursus pachtrecht aangeboden. De pachtrechtcursussen worden in een cyclus aangeboden waarbij in het ene jaar zowel een basis- als een actualiteitencursus wordt aangeboden en het jaar daarop alleen de actualiteitencursus etc.

Uitvoeringen