De Arbeidsovereenkomst – SSR
Cursussen / Civiel recht / Arbeidsrecht / De Arbeidsovereenkomst

De Arbeidsovereenkomst

Alles rondom het aangaan van de arbeidsovereenkomt, het wijzigen, de AO voor bepaalde tijd en de CAO

Voor beginnende of recent gestarte rechters die arbeidszaken gaan behandelen wordt een vierdaagse cursus aangeboden: “Arbeidsrecht voor leden ZM” (code crzaabre) met elke dag een ander thema, zie aldaar.

Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om op één of meer van de 4 dagen / onderwerpen afzonderlijk in te schrijven. In deze cursus “De arbeidsovereenkomst” behandelt de docent de verschillende aspecten rond deze bijzondere overeenkomst als opgenomen in Boek 7, titel 10 BW.

Doel

Het vertrouwd raken met het arbeidsrecht, in dit geval “de Arbeidsovereenkomst”, zoals neergelegd in Boek 7, titel 10 Burgelijk Wetboek en in collectieve wetgeving.

Doelgroep

Rechters en raadsheren die gaan werken of sinds kort werkzaam zijn op het gebied van het arbeidsrecht.

Inhoud

  • aangaan van de arbeidsovereenkomst
  • de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
  • wijzigingen in de arbeidsovereenkomst
  • CAO

Bijzonderheden

Deze cursus is onderdeel van de vierdaagse cursus “Arbeidsrecht voor leden ZM” (code crzaabre) sterk aanbevolen voor (recente) starters.

Inschrijven op de afzonderlijke dagen is echter ook mogelijk, zij het dat daarvoor maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is. Gebruik voor de inschrijving op de afzonderlijke dagen de van toepassing zijnde – onderstaande – codes.

•CRZAABR1: dag 1: “De Arbeidsovereenkomst”
•CRZAABR2: dag 2: “Het (materieel) ontslagrecht”
•CRZAABR3: dag 3: “De zieke werknemer”
•CRZAABR4: dag 4: “Het (arbeids)procesrecht”

Uitvoeringen