Het ontslagrecht – SSR
Cursussen / Civiel recht / Arbeidsrecht / Het ontslagrecht

Het ontslagrecht

Het ontslagrecht in al zijn facetten

Let op: de cursusuitvoering van 16 oktober 2023 is ook open gezet voor ervaren gerechtsjuristen (richtlijn m.b.t. ervaring: 10 à 15 conceptvonnissen in het arbeidsrecht en minstens 50 concepten op andere rechtsgebieden).

Deze cursus was voorheen onderdeel van de vierdaagse cursus ‘Arbeidsrecht voor leden ZM, basis’. Vanaf 2024 schrijf je in op de individuele cursusdagen. De andere cursusdagen betreffen ‘de arbeidsovereenkomst’ (CRZAABR1) en ‘de zieke werknemer en het arbeidsprocesrecht’ (CRZSZWPR).

In deze cursus: “Het ontslagrecht” behandelt de docent de verschillende en meest relevante aspecten rond dit thema.

Doel

Het vertrouwd raken met het arbeidsrecht. In dit geval de meest relevante aspecten met betrekking tot het ontslagrecht.

Doelgroep

Rechters en raadsheren die gaan werken of sinds kort werkzaam zijn op het gebied van het arbeidsrecht.

Inhoud

  • wijzen van beëindiging arbeidsovereenkomst
  • opzegging/instemming/UWV/beëindigingsovereenkomst
  • opzegverboden
  • ontslag op staande voet
  • ontbindingsgronden (c-h)
  • ontslagvergoedingen
  • hoger beroep
  • arbeidsprocesrecht

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 50,00