Het ontslagrecht – SSR
Cursussen / Civiel recht / Arbeidsrecht / Het ontslagrecht

Het ontslagrecht

Het ontslagrecht in al zijn facetten

Voor beginnende of recent gestarte rechters die arbeidszaken gaan behandelen wordt een vierdaagse cursus aangeboden: “Arbeidsrecht voor leden ZM” (code crzaabre) met elke dag een ander thema, zie aldaar. Daarnaast wordt ook de mogelijkheid geboden om op één of meer van de vier dagen / onderwerpen afzonderlijk in te schrijven.

In deze cursus: “Het ontslagrecht” behandelt de docent de verschillende en meest relevante aspecten rond dit thema.

Doel

Het vertrouwd raken met het arbeidsrecht. In dit geval de meest relevante aspecten met betrekking tot het ontslagrecht.

Doelgroep

Rechters en raadsheren die gaan werken of sinds kort werkzaam zijn op het gebied van het arbeidsrecht.

Inhoud

 • wijzen van beëindiging arbeidsovereenkomst
 • opzegging/instemming/UWV/beëindigingsovereenkomst
 • opzegverboden
 • ontslag op staande voet
 • ontbindingsgronden (c-h)
 • ontslagvergoedingen
 • hoger beroep
 • arbeidsprocesrecht

Bijzonderheden

Deze cursus is onderdeel van de vierdaagse cursus “Arbeidsrecht voor leden ZM” (code crzaabre) die sterk wordt aanbevolen voor (recente) starters.

Inschrijven op de afzonderlijke dagen is echter ook mogelijk, zij het dat daarvoor maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is. Gebruik voor de inschrijving op de afzonderlijke dagen de van toepassing zijnde – onderstaande – codes.

 • crzaabr1: dag 1: “De Arbeidsovereenkomst”
 • crzaabr2: dag 2: “Het (materieel) ontslagrecht”
 • crzaabr3: dag 3: “De zieke werknemer”
 • crzaabr4: dag 4: “Het (arbeids)procesrecht”

Uitvoeringen