Huurrecht, basis – SSR
Cursussen / Civiel recht / Huurrecht / Pachtrecht / Huurrecht, basis

Huurrecht, basis

Het huurrecht in vogelvlucht

Het huurrecht vormt een belangrijk onderwerp in kantonzaken. Met deze cursus krijg je in vogelvlucht een overzicht van het huurrecht en inzicht in de systematiek van het huurrecht.

Doel

Het kunnen begrijpen en toepassen van de hoofdlijnen van het huurrecht, zowel voor wat betreft de algemene bepalingen als voor wat betreft de bijzondere bepalingen voor woon- en bedrijfsruimte. Daarnaast ga je in op het toepassen van bijzondere regels die gelden voor de meest voorkomende onderwerpen. Bij dit laatste kan met name worden gedacht aan de definitie van een huurovereenkomst, kwalificatievragen, de gebrekenregeling, de verplichtingen van huurder en verhuurder, huurbescherming en huurprijsbescherming, onderhuur en de gevolgen van het vervreemden van het gehuurde.

Doelgroep

Rechters die recent als kantonrechter zijn gestart en (beginnend) gerechtsjuristen.

Inhoud

Deze cursus geeft een volledig overzicht van het huurrecht, met nadruk op de systematiek van het huurrecht.

In de cursus ‘Huurrecht, basis’ zal na een korte inleiding worden ingegaan op huurrecht algemeen, huurrecht bedrijfsruimte en huurrecht woonruimte.  Deze cursus geeft een volledig overzicht van het huurrecht, met nadruk op de systematiek van het huurrecht. Aan de orde komen, naast actualiteiten en ontwikkelingen in de rechtspraak, de volgende onderwerpen:

  • huurrecht algemeen
  • huurovereenkomst
  • verplichtingen van huurder en verhuurder
  • huur bedrijfsruimte
  • huur woonruimte
  • huurbescherming
  • huurprijs

Opzet

De cursus bestaat uit drie dagen.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 305,00

Misschien vind je deze cursus ook interessant