Huurrecht verdieping: dag 1 – SSR

Huurrecht verdieping: dag 1

Algemene beginselen huurrecht en huur woonruimte

 • 2
  dagdelen
 • 1
  locatie
 • 6
  PE-punten
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: CRZGVHU1
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR
 • Eerste startmoment: vr. 13-11-2020

In deze verdiepingscursus Huurrecht worden u leermiddelen aangereikt waarmee u uw kennis en inzicht in de meer complexe aspecten van het huurrecht kunt vergroten. Van het brede scala aan onderwerpen dat het huurrecht rijk is, wordt op ieder van de 4 dagen een relevant deel uitgediept. Kies zelf welke dag(en) u bijwoont. Dag 1: algemene beginselen van het huurrecht en huurrecht woonruimte.

Doel

Na deelname aan de cursus bent u in staat om complexe huurrechtcasuïstiek zelfstandig en effectief te beoordelen door gebruik te maken van door u opgedane kennis en inzicht in regelgeving en jurisprudentie van het algemene huurrecht en huurrecht woonruimte.

Doelgroep

Rechters en raadsheren die meer dan twee jaar werkzaam zijn en ervaren juridisch medewerkers die meer dan vier jaar ervaring hebben.

Inhoud

Op deze eerste cursusdag krijgt u meer inzicht in:

Algemene bepalingen huurrecht:

 • het begrip ‘huur’
 • de verplichtingen van de verhuurder en de gebrekenregeling
 • de verplichtingen van de huurder
 •  de invloed van het vermogensrecht op het huurrecht (zoals ontbinding en opschorting)

Huur woonruimte*:

 • opzeggingsbepalingen
 • medehuur versus contractuele huur
 • huurovereenkomst voor bepaalde tijd
 • is een huurder verplicht hoofdverblijf in het gehuurde te hebben en wie bewijst hoe, of dit het geval is?
 • de (on)mogelijkheid van uitvoerbaar bij voorraadverklaring
 • buitengerechtelijke ontbinding ex art. 7:231 lid 2 BW

*NB: de regelgeving aangaande huurprijzen van woonruimten wordt op dag 4 behandeld.

Opzet

De cursus bestaat vanaf 2019 uit 4 losse, niet aaneengesloten dagen. Voor iedere gewenste dag dient afzonderlijk ingeschreven te worden. Gebruik de van toepassing zijnde – onderstaande – codes.

CRZGVHU1 = dag 1: Algemeen en huur woonruimte.
CRZGVHU2 = dag 2: Kwalificatie en faillissement.
CRZGVHU3 = dag 3: Huur bedrijfsruimte.
CRZGVHU4 = dag 4: Renovatie en oplevering, en huurprijzen woonruimte.

Voor iedere cursusdag geldt dat inleidingen zullen worden afgewisseld met casusbehandeling. Veel interactie tussen docenten en deelnemers is gebruikelijk en draagt bij aan de beoogde verdieping.
Voorafgaand aan iedere cursusdag kan van u worden gevraagd om een casusopdracht te maken en om ter voorbereiding enkele webcolleges te bekijken. De webcolleges kunt u desgewenst nu al bekijken via deze link: https://ssr.nl/collectie/huurrecht/.
Verder wordt van u verlangd dat u een intakeformulier invult. De informatie wordt zoveel mogelijk meegenomen in de cursus.

Docent

 • mw. mr. dr. Justine van Lochem

  Advocaat

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden ZM: € 125,00

Stuur deze cursus door

 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.