IPR personen- en familierecht – SSR
Cursussen / Civiel recht / Procesrecht / Personen- en familierecht / Internationaal en Europees recht / Procesrecht / IPR personen- en familierecht

IPR personen- en familierecht

Bronnen van het IPR (verdragen, verordeningen, wetgeving); huwelijk, afstamming en namenrecht; echtscheiding en echtscheidingsgevolgen

Hoe is het personen- en familierecht internationaal geregeld? Raak bekend met de bronnen van het IPR en de toepassing van deze bronnen in het personen- en familierecht. Tijdens de cursus staan drie onderwerpen centraal: de internationale bevoegdheid van de rechter, het toepasselijk recht en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen.

Doel

Deze cursus is erop gericht om je wegwijs te maken in het internationaal personen- en familierecht. Daarnaast maken we je vertrouwd met de regels over de internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter, het toepasselijke recht op de rechtsverhouding, en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor rechters, raadsheren en gerechtsjuristen.

Inhoud

In deze cursus besteden we eerst aandacht aan de bronnen van het IPR personen- en familierecht die we vinden in verdragen, verordeningen en nationale wetgeving.

Verder gaan we aan de hand van rechtspraak van de Hoge Raad en het Hof van Justitie EU in op de voor de familiepraktijk meest relevante onderwerpen van IPR. Dat zijn: echtscheiding, ouderlijke verantwoordelijkheid (o.a. gezag en omgang), huwelijksvermogensrecht en alimentatie. Daarbij staan steeds de drie vragen van IPR centraal: wat is de internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter, welk recht is  van toepassing en hoe zit het met de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen?

Opzet

De cursus beslaat 4 dagdelen (op twee losse dagen). Tijdens de cursus behandelen we casussen en is er volop gelegenheid voor discussie.

Voorkennis

Het is voor het volgen van deze cursus prettig als je basiskennis hebt van het internationaal privaatrecht. Een ruime ervaring met de toepassing ervan in de familierechtelijke praktijk is niet noodzakelijk. De cursus is daarom ook zeer geschikt voor rio’s en rechters/raadsheren die onlangs naar de sector/het team Familie zijn overgestapt.

 

Bijzonderheden

De cursus IPR Personen- en familierecht maakt deel uit van een cluster IPR-cursussen, naast de Personen- en familierechtcursus bestaande uit de cursussen IPR Procesrecht en IPR-Vermogensrecht.

De cursus heeft een relatie met de cursus Internationale betekening.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 460,00