Nakomen – niet nakomen – SSR

Nakomen – niet nakomen

Vergroot met deze verdiepingscursus uw kennis op het gebied van het overeenkomstenrecht, in het bijzonder de nakoming en de tekortkoming

 • 4
  dagdelen
 • 12
  PE-punten
 • 10
  NOvA-punten
 • 8,2
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: CRZGNKNN
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR
 • Eerste startmoment: wo. 04-12-2019

Nakomen of niet-nakomen; die vraag en wat daarvan de gevolgen zijn, is soms lastig te beoordelen. Wanneer is sprake van niet-nakomen? Onder welke omstandigheden mag een partij het leveren van zijn prestatie opschorten of in het geheel niet leveren? Wanneer is een ingebrekestelling nodig? Wanneer mag de overeenkomst worden ontbonden? En wat zijn de gevolgen daarvan? Wanneer heeft een contractspartij recht op schadevergoeding? Na deze verdiepingscursus weet u het antwoord op deze vragen (en nog veel meer)!

Doel

U verdiept uw kennis op het verbintenisrechtelijk terrein van de nakoming en tekortkoming. U wordt op de hoogte gesteld van de (actuele) ontwikkelingen in de jurisprudentie op dit deelgebied.

Doelgroep

Deze cursus is interessant voor ervaren rechters, raadsheren, stafjuristen en juridisch medewerkers.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen in ieder geval aan de orde:

 • opschortingsrechten
 • verzuim
 • ingebrekestelling
 • toerekening en schadevergoeding
 • ontbinding wegens tekortkoming
 • ontbinding/wijziging bij onvoorziene omstandigheden
 • opzegging

Opzet

De cursus bestaat uit 2 cursusdagen. Inleidingen worden afgewisseld door casuïstiek en discussie.

Voorkennis

Van u wordt verwacht dat u de basiscursus Contractenrecht (CRZSCORE) heeft gevolgd of beschikt over vergelijkbare kennis, door bijvoorbeeld werkervaring. Bent u rechter of raadsheer? Dan wordt voorts van u verwacht dat u minimaal twee jaar ervaring heeft in het behandelen van geschillen op het gebied van het verbintenissenrecht. Voor juridisch medewerkers is deze eis 3 jaar.

Docenten

 • mr. René Klomp

  Raadsheer-plaatsvervanger

 • mr. Lodewijk Valk

  Advocaat-generaal

 • mr. Hendrik Wammes

  Raadsheer

 • mr. Leonard de Weerd

  Senior rechter

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden ZM: € 150,00

Stuur deze cursus door

 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl