De uitleg van overeenkomsten, master voor rechters – SSR
Cursussen / Civiel recht / Overeenkomstenrecht / De uitleg van overeenkomsten, master voor rechters

De uitleg van overeenkomsten, master voor rechters

Ervaren rechter of raadsheer? Verdiep je in de uitleg van overeenkomsten

In deze master verdiepen de meest ervaren civiele rechters en raadsheren zich in de uitleg van overeenkomsten. Onder leiding van mr. W.L. (Lodewijk) Valk, advocaat-generaal bij de Hoge Raad en co-auteur van het Preadvies ‘Uitleg van rechtshandelingen’, worden complexe vraagstukken op het gebied van de uitleg van overeenkomsten uitgediept en ervaringen met elkaar gedeeld.

Doel

Na deze cursus ben je in staat om complexe rechtsvragen met betrekking tot de uitleg van overeenkomsten te beantwoorden.

Doelgroep

Deze master richt zich op ervaren rechters en raadsheren.
Voor gerechtsjuristen en juridisch adviseurs is de master De uitleg van overeenkomsten, master voor gerechtsjuristen, ontwikkeld.

Inhoud

Als ervaren civiele rechter of raadsheer heb je reeds talloze malen de Haviltex-maatstaf toegepast en is ook de CAO-norm je allerminst onbekend. Maar welke nuances brengt recente jurisprudentie van de Hoge Raad over ‘uitonderhandelde bedingen’ tussen professionele partijen? Welke gevolgen heeft de omstandigheid dat in geval van overdracht de titel volgens een andere maatstaf moet worden uitgelegd dan de leveringsakte? Welke nieuwe vragen duiken op bij de uitleg van andere rechtshandelingen dan (gewone) overeenkomsten, zoals: de uitleg van statuten, uiterste wilsbeschikkingen, huwelijkse voorwaarden, algemene voorwaarden en derdenbedingen? En hoe verhoudt de uitleg van een schriftelijke overeenkomst volgens de Haviltex-maatstaf zich tot de bewijskracht van de onderhandse of authentieke akte? In deze master worden vorenstaande complexe vraagstukken uitgediept en wisselen deelnemers ervaringen met elkaar uit. Na afloop van de master is er gelegenheid om nog even na te praten met een drankje en een hapje.

Voorkennis

Er wordt van je verwacht dat je minimaal 5 jaar ervaring hebt in het behandelen van civiele zaken.

Uitvoeringen

Kosten: