De uitleg van overeenkomsten, master – SSR
Cursussen / Civiel recht / Overeenkomstenrecht / De uitleg van overeenkomsten, master

De uitleg van overeenkomsten, master

Verdiep u als ervaren rechter of raadsheer in de uitleg van overeenkomsten

In deze master, bedoeld voor de meest ervaren civiele rechters en raadsheren, verdiept u zich in de uitleg van overeenkomsten. Onder leiding van mr. W.L. (Lodewijk) Valk, advocaat-generaal bij de Hoge Raad en co-auteur van het Preadvies ‘Uitleg van rechtshandelingen’, diept u complexe vraagstukken op het gebied van de uitleg van overeenkomsten uit en wordt u gevraagd uw ervaringen met elkaar te delen.

Doel

Na deze cursus bent u in staat om complexe rechtsvragen met betrekking tot de uitleg van overeenkomsten te beantwoorden.

Doelgroep

Ervaren rechters en raadsheren.

Inhoud

Als ervaren civiele rechter of raadsheer heeft u reeds talloze malen de Haviltex-maatstaf toegepast en is ook de CAO-norm u allerminst onbekend. Maar welke nuances brengt recente jurisprudentie van de Hoge Raad over ‘uitonderhandelde bedingen’ tussen professionele partijen? Welke gevolgen heeft de omstandigheid dat in geval van overdracht de titel volgens een andere maatstaf moet worden uitgelegd dan de leveringsakte? Welke nieuwe vragen duiken op bij de uitleg van andere rechtshandelingen dan (gewone) overeenkomsten, zoals: de uitleg van statuten, uiterste wilsbeschikkingen, huwelijkse voorwaarden, algemene voorwaarden en derdenbedingen? En hoe verhoudt de uitleg van een schriftelijke overeenkomst volgens de Haviltex-maatstaf zich tot de bewijskracht van de onderhandse of authentieke akte? In deze master worden vorenstaande complexe vraagstukken uitgediept en wordt u gevraagd uw ervaringen met elkaar te delen. Na afloop van de master kunt u eventueel nog even napraten tijdens de gezamenlijke borrel.

Voorkennis

Van u wordt verwacht dat minimaal 5 jaar ervaring heeft in het behandelen van civiele zaken.

Uitvoeringen