Schuldenaars- en schuldeisersverzuim, master – SSR
Cursussen / Civiel recht / Overeenkomstenrecht / Schuldenaars- en schuldeisersverzuim, master

Schuldenaars- en schuldeisersverzuim, master

Verdiep je als ervaren civiele rechter of raadsheer in het verzuimleerstuk

In veel zaken met betrekking tot tekortkoming is onder meer het verzuim van de schuldenaar dan wel schuldeisersverzuim aan de orde en vaker nog tegelijk. Het verzuimleerstuk wordt veelal als weerbarstig ervaren en zeker niet alleen door beginnende rechters. In deze master voor ervaren civiele rechters en raadsheren wordt het onderwerp verzuim uitgediept, in een actieve gedachtewisseling tussen docent, mr. W.L. (Lodewijk) Valk, advocaat-generaal bij de Hoge Raad, en de deelnemende rechters en raadsheren.

Doel

Deelnemers verdiepen hun kennis op het gebied van schuldenaars- en schuldeisersverzuim.

Doelgroep

De master is bedoeld voor rechters en raadsheren met minimaal 5 jaar ervaring in het civiele recht. Voor gerechtsjuristen en juridisch adviseurs is de cursus Verzuim, master voor gerechtsjuristen ontwikkeld.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • schuldenaarsverzuim als vereiste (zonder welke geen sprake is van tekortkoming)
  • de rol van het verzuim in gevallen van vertraging in de nakoming versus kwaliteitsgebreken
  • schuldenaarsverzuim als toestand (die onder meer eindigt door schuldeisersverzuim en zuivering)
  • schuldeisersverzuim
  • schuldeisersovermacht

Bijzonderheden

We verwachten van je dat je de master grondig voorbereidt door lezing van de syllabus, zodat tijdens de master echt de diepte in kan worden gegaan. Alleen op deze manier kan het beoogde leerrendement van de master worden bereikt.

Uitvoeringen