Gezag en omgang – SSR
Cursussen / Personen- en familierecht / Echtscheiding - zorgregeling / Jeugdbescherming / Gezag en omgang

Gezag en omgang

Inzicht in het materiele (nationaal en internationaal) recht op het gebied van voogdij, biologische/natuurlijke ouders

In verband met de toenemende complexiteit van zaken op het gebied van gezag en omgang en de ontwikkelingen op dit gebied in Europa, is er een duidelijke behoefte in het werkveld aan een update van kennis, inzicht en ervaring rondom de behandeling van zaken op dit terrein.

Doel

De nadruk in deze cursus ligt op het verwerven van inzicht in en het toepassen van het materiële (nationale en internationale) recht en het methodisch oplossen van juridisch complexe zaken rondom gezag en omgang.

Doelgroep

De cursus is geschikt voor sectoroverstappers en voor de familierechter/-raadsheer, (ervaren) juridisch medewerker uit de sectoren familie van de rechtbanken en gerechtshoven die zich met gezags- en omgangszaken bezighouden.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Gezag

 • binnen/buiten huwelijk
 • voogdij
 • biologische/juridische ouders
 • informele rechtsgang minderjarigen
 • geschillenregeling van art. 1:253a lid 1

Omgang

 • ouder met en zonder gezag; ontzegging, schorsing, handhaving contact/nauwe persoonlijke betrekkingen
 • verdeling van zorg- en opvoedingstaken (art 1:253a BW)
 • informatie- en consultatierecht
 • beslismogelijkheden van de rechter/raadsheer

Opzet

De cursus bestaat uit 2 losse cursusdagen (4 dagdelen). Dag 1: Gezag en dag 2: Omgang. Theorie wordt afgewisseld met casuistiek uit de (eigen) beroepspraktijk. Er is ruimte in het programma voor discussie en reflectie op eigen handelen.

Voorkennis

 • Enige kennis van het jeugd- en familierecht in formele en materiële zin.
 • Enige ervaring op het gebied van zittingen binnen het familierecht.

Bijzonderheden

De cursus maakt deel uit van het leertraject Jeugdrecht en is een vervolg op de basiscursus Jeugdrecht.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 365,00