Gezag en omgang – SSR
Cursussen / Personen- en familierecht / Echtscheiding - zorgregeling / Jeugdbescherming / Gezag en omgang

Gezag en omgang

Aan de slag met het materieel recht op het gebied van gezag en omgang

In verband met de toenemende complexiteit van zaken op het gebied van gezag en omgang en de ontwikkelingen op dit gebied in Europa, is actuele kennis nodig voor de behandeling van zaken op dit terrein.

Doel

De cursus Gezag en Omgang is gericht op:

 • het verbreden en verdiepen van kennis over de nationale en internationale wetgeving rondom gezag en omgang;
 • het verbeteren van vaardigheden om op gestructureerde en methodische wijze een zaak op te lossen;
 • het maken van een afgewogen keuze bij het nemen van een tussen- of eindbeslissing;
 • het bewerkstelligen van een attitude, gericht op een actieve en regisserende rol als samenwerking met andere deskundigen nodig is;
 • het bevorderen van een open en onderzoekende houding die resulteert in een volledig en onderbouwd beeld van de zaak, waarin de rechtzoekende zich herkent en dat voldoet aan de eisen van procedurele rechtvaardigheid.

Doelgroep

Rechters, raadsheren, gerechtsjuristen en sectoroverstappers uit de sectoren familie van de rechtbanken en gerechtshoven die zich met gezags- en omgangszaken bezighouden.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Gezag

 • binnen/buiten huwelijk
 • voogdij
 • biologische/juridische ouders
 • informele rechtsgang minderjarigen
 • geschillenregeling van art. 1:253a lid 1

Omgang

 • ouder met en zonder gezag; ontzegging, schorsing, handhaving contact/nauwe persoonlijke betrekkingen
 • verdeling van zorg- en opvoedingstaken (art 1:253a BW)
 • informatie- en consultatierecht
 • beslismogelijkheden van de rechter/raadsheer

Opzet

De cursus bestaat uit 2 losse cursusdagen (4 dagdelen). Dag 1: Gezag en dag 2: Omgang. Theorie wordt afgewisseld met casuistiek uit de (eigen) beroepspraktijk. Er is ruimte in het programma voor discussie en reflectie op eigen handelen.

Bijzonderheden

De cursus maakt deel uit van het leertraject Jeugdrecht.

Tip: De e-learning Internationale familieconflicten en gezag is ook interessant voor jou!

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 380,00